ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่าเว็บไซต์นี้มีประโยชน์สำหรับผู้เข้าเยี่ยมชมมากน้อยเพียงใด
ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดี
ปรับปรุง
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 02/07/2011
ปรับปรุง 09/04/2014
สถิติผู้เข้าชม 339727
Page Views 402973
ความรู้เกี่ยวกับลูกเสือ
ความรู้เรื่องวุฒิทางลูกเสือ
คำกล่าวรายงานวันวชิราวุธ
การทำความเคารพของลูกเสือ
ระเบียบวินัยในกองลูเสือ
คติพจน์และความหมาย
ขนาดของป้ายถือเดินสวนสนาม
เอกสารทางลูกเสือ
ผู้ให้กำเนิดลูกเสือโลก
พระราชบิดาลูกเสือไทย
ที่มาของการจับมือซ้ายของลูกเสือ
แนวปฏิบัติการเดินสวนสนาม
เครื่องหมายหมู่ลูกเสือสามัญ
ขนาดของไม้ถือผู้บังคับญัญชาลูกเสือ
คำกล่าวให้โอวาทวันสถาปนาฯ
ห้องเรียนครูสมหมาย
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
แบบแปลนเครื่องร่อนบินนาน
ขั้นตอนการประดิษฐ์เครื่องร่อน รุ่น NKB 2545
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
นานาสาระ
ใบงานวิทยาศาสตร์ ป.1
คำกล่าวรายงานวันสุนทรภู่
ทดสอบระบบย่อยอาหาร
การอบรมเป็น Admin ของโรงเรียน
ระเบียบแข่งจรวดขวดน้ำ 2556
เรื่องแม่ถูกทอดทิ้ง
การจัดซื้อแบบใหม่
เยี่ยมบ้านนักเรียน
ชิ้นงานสายใยอาหาร
แบบฝึกคิดวิเคราะห์ ที่ 1
แบบฝึกการหารเบื้องต้น
วีดีโอสถานะของสสาร จาก สสวท.
วีดีโอการเปลี่ยนสถานะของสสาร สสวท.
วีดีโอปฏิสัมพันธ์ดวงอาทิตย์ โลก ดวงจันทร์ สสวท.
วีดีโอ การเกิดอุปราคา
แบบทดสอบวิทย์ตามตัวชี้วัด
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนกู่สันตรัตน์ กู่สันตรัตน์ นาดูน
2 โรงเรียนบ้านสระบัว กู่สันตรัตน์ นาดูน
3 โรงเรียนบ้านยางอิไลดอนก่อ กู่สันตรัตน์ นาดูน
4 โรงเรียนบ้านแดงโพงคำแก้ว ดงดวน นาดูน
5 โรงเรียนบ้านนาฝาย ดงดวน นาดูน
6 โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย ดงดวน นาดูน
7 โรงเรียนบ้านโคกยาว ดงดวน นาดูน
8 โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ ดงบัง นาดูน
9 โรงเรียนชุมชนบ้านดงบัง ดงบัง นาดูน 0810618589
10 โรงเรียนมัธยมดงยาง ดงยาง นาดูน
11 โรงเรียนบ้านเครือซูด ดงยาง นาดูน
12 โรงเรียนบ้านหนองแคนหัวฝาย ดงยาง นาดูน
13 โรงเรียนบ้านดงยาง ดงยาง นาดูน
14 โรงเรียนบ้านหนองผง ดงยาง นาดูน
15 โรงเรียนบ้านหลุบควัน เมืองหงส์ ดงยาง นาดูน
16 โรงเรียนบ้านหนองโนใต้ นาดูน นาดูน
17 โรงเรียนบ้านหนองกลางโคก นาดูน นาดูน
18 โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี นาดูน นาดูน
19 โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูน นาดูน
20 โรงเรียนบ้านโกทา พระธาตุ นาดูน
21 โรงเรียนบ้านหนองจิก พระธาตุ นาดูน
22 โรงเรียนบ้านโพนทอง หนองคู นาดูน
23 โรงเรียนบ้านเหล่าจั่น หนองคู นาดูน
24 โรงเรียนบ้านหนองโนทับม้า หนองคู นาดูน
25 โรงเรียนบ้านร่วมใจ 2 หนองคู นาดูน
26 โรงเรียนบ้านหนองป้าน หนองคู นาดูน
27 โรงเรียนบ้านหนองแต้น้อย หนองคู นาดูน
28 โรงเรียนบ้านโนนเห็ดไค หนองไผ่ นาดูน
29 โรงเรียนบ้านหนองบัวคู หนองไผ่ นาดูน
30 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวาน หนองไผ่ นาดูน
31 โรงเรียนบ้านดอนดู่วังบอน หัวดง นาดูน
32 โรงเรียนบ้านหนองหิน หัวดง นาดูน
33 โรงเรียนบ้านโคกเพิ่มโคกกลาง หัวดง นาดูน
34 โรงเรียนบ้านหัวดง หัวดง นาดูน
35 โรงเรียนอนุบาลนาเชือก นาเชือก นาเชือก
36 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ นาเชือก นาเชือก
37 โรงเรียนบ้านหนองม่วง นาเชือก นาเชือก
38 โรงเรียนอนุบาลนาเชือกมหามงคล นาเชือก นาเชือก
39 โรงเรียนบ้านห้วยหิน นาเชือก นาเชือก
40 โรงเรียนบ้านห้วยทราย นาเชือก นาเชือก
41 โรงเรียนบ้านหัวช้าง นาเชือก นาเชือก 043-706-060
42 โรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ปอพาน นาเชือก
43 โรงเรียนบ้านหนองสระ ปอพาน นาเชือก 0-4375-0042
44 โรงเรียนบ้านโนนแร่ ปอพาน นาเชือก
45 โรงเรียนบ้านเหล่าค้อ ปอพาน นาเชือก
46 โรงเรียนบ้านปอพานหนองโน ปอพาน นาเชือก
47 โรงเรียนบ้านกระต่ายโนนสวัสดิ์ สันป่าตอง นาเชือก -
48 โรงเรียนบ้านปลาขาว สันป่าตอง นาเชือก 0-1729-8593
49 โรงเรียนบ้านโนนทอง สันป่าตอง นาเชือก
50 โรงเรียนบ้านป่าตองหนองงู สันป่าตอง นาเชือก 0-4373-8738
51 โรงเรียนบ้านตำแยโนนยาง สันป่าตอง นาเชือก 0-7946-5843
52 โรงเรียนบ้านโพนทราย สำโรง นาเชือก 043750046
53 โรงเรียนบ้านเหล่ากว้าง สำโรง นาเชือก 0-4372-4915
54 โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง สำโรง นาเชือก 0-4372-4210
55 โรงเรียนบ้านดงม่วงหัวดงหนองบาก สำโรง นาเชือก
56 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กขี้ตุ่นหลุบเปลือย สำโรง นาเชือก
57 โรงเรียนบ้านชุมแสงโนนเหลี่ยม สำโรง นาเชือก
58 โรงเรียนบ้านป่าแดง หนองกุง นาเชือก
59 โรงเรียนบ้านหนองกุง หนองกุง นาเชือก 0-9842-8315
60 โรงเรียนบ้านอีโต้ หนองกุง นาเชือก
61 โรงเรียนบ้านหนองแดง หนองกุง นาเชือก
62 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลา หนองเม็ก นาเชือก
63 โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส หนองเม็ก นาเชือก
64 โรงเรียนบ้านหมากหม้อโนนเกษตร หนองเม็ก นาเชือก
65 โรงเรียนบ้านหนองแฮ หนองเม็ก นาเชือก
66 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก หนองเม็ก นาเชือก
67 โรงเรียนบ้านหัวเข่าแตก หนองเรือ นาเชือก
68 โรงเรียนบ้านนางเลิ้งโคกล่าม หนองเรือ นาเชือก
69 โรงเรียนบ้านหนองปอ หนองเรือ นาเชือก
70 โรงเรียนบ้านตลาดม่วง หนองเรือ นาเชือก
71 โรงเรียนบ้านหัวสระ หนองเรือ นาเชือก
72 โรงเรียนบ้านวังหินโนนสว่าง หนองแดง นาเชือก
73 โรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร หนองแดง นาเชือก
74 โรงเรียนโรงเรียนบ้านเก่าใหญโนนสะอาด หนองแดง นาเชือก 043750050
75 โรงเรียนบ้านโคกก่องโคกสูงหนองแต้ หนองแดง นาเชือก
76 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ หนองโพธิ์ นาเชือก
77 โรงเรียนบ้านคึมบง หนองโพธิ์ นาเชือก 0-4372-4083
78 โรงเรียนบ้านหนองบึง หนองโพธิ์ นาเชือก
79 โรงเรียนหนองโพธิ์วิทยาคม หนองโพธิ์ นาเชือก
80 โรงเรียนบ้านเขวาไร่ เขวาไร่ นาเชือก
81 โรงเรียนบ้านห้วยหลาว เขวาไร่ นาเชือก
82 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง เขวาไร่ นาเชือก
83 โรงเรียนบ้านหัวหนองคู เขวาไร่ นาเชือก
84 โรงเรียนบ้านหนองแสง เขวาไร่ นาเชือก
85 โรงเรียนบ้านฮ่องไผ่ กำพี้ บรบือ
86 โรงเรียนบ้านเป้า กำพี้ บรบือ
87 โรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์ กำพี้ บรบือ
88 โรงเรียนบ้านสองห้องฮ่องน้อย กำพี้ บรบือ
89 โรงเรียนบ้านแดงน้อย กำพี้ บรบือ
90 โรงเรียนบ้านเหล่ายาว กำพี้ บรบือ
91 โรงเรียนบ้านหนองขามแสบง ดอนงัว บรบือ
92 โรงเรียนบ้านดอนงัว ดอนงัว บรบือ
93 โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) บรบือ บรบือ
94 โรงเรียนบ้านเหล่าโง้ง บรบือ บรบือ
95 โรงเรียนอนุบาลบรบือ บรบือ บรบือ
96 โรงเรียนบรบือ บรบือ บรบือ
97 โรงเรียนอนุบาลมาลีรัตน์ บรบือ บรบือ
98 โรงเรียนบ้านโคกกลาง ต.บรบือ บรบือ บรบือ
99 โรงเรียนวัดนาดีวราราม บรบือ บรบือ
100 โรงเรียนบ้านบัวมาศ บัวมาศ บรบือ
101 โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง บ่อใหญ่ บรบือ
102 โรงเรียนบ้านบ่อใหญ่ บ่อใหญ่ บรบือ
103 โรงเรียนบ้านเก่าใหม่ บ่อใหญ่ บรบือ
104 โรงเรียนยางวิทยาคม ยาง บรบือ
105 โรงเรียนบ้านบกพร้าว ยาง บรบือ
106 โรงเรียนบ้านโนนทอง วังใหม่ บรบือ
107 โรงเรียนบ้านวังไฮ วังใหม่ บรบือ
108 โรงเรียนบ้านวังปลาโด วังใหม่ บรบือ
109 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วังไชย บรบือ
110 โรงเรียนบ้านโนนเกษตร วังไชย บรบือ
111 โรงเรียนบ้านดอนก่อ วังไชย บรบือ
112 โรงเรียนบ้านโสกภารา หนองคูขาด บรบือ
113 โรงเรียนบ้านฝายป่าบัว หนองคูขาด บรบือ
114 โรงเรียนบ้านไพรวัลย์ปอแดง หนองคูขาด บรบือ
115 โรงเรียนบ้านดอนบม หนองจิก บรบือ
116 โรงเรียนบ้านซองแมว หนองจิก บรบือ
117 โรงเรียนบ้านหัวนา หนองจิก บรบือ 0849194089
118 โรงเรียนบ้านหนองจิก หนองจิก บรบือ
119 โรงเรียนบ้านหนองแก หนองจิก บรบือ
120 โรงเรียนบ้านดงมัน หนองม่วง บรบือ
121 โรงเรียนบ้านโนนม่วง หนองม่วง บรบือ
122 โรงเรียนบ้านพงโพด หนองสิม บรบือ
123 โรงเรียนบ้านหนองโดนหอกลอง หนองสิม บรบือ
124 โรงเรียนบ้านหนองสิม หนองสิม บรบือ
125 โรงเรียนบ้านโคกกลาง ตำบลหนองโก หนองโก บรบือ
126 โรงเรียนบ้านเปลือยหนองตูบ หนองโก บรบือ
127 โรงเรียนหนองโกวิชาประสิทธิ์พิทยาคม หนองโก บรบือ 0-4373-1063
128 โรงเรียนโนนราษีวิทยา โนนราษี บรบือ
129 โรงเรียนบ้านโนนราษีฝางวิทยา โนนราษี บรบือ
130 โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนสว่าง โนนราษี บรบือ
131 โรงเรียนบ้านโคกกลางบ่อหลุบ โนนราษี บรบือ
132 โรงเรียนบ้านห้วยทราย โนนราษี บรบือ
133 โรงเรียนบ้านเหล่าผักหวาน โนนราษี บรบือ
134 โรงเรียนบ้านหัวขัว โนนราษี บรบือ
135 โรงเรียนบ้านแก่นเท่า โนนราษี บรบือ
136 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ โนนราษี บรบือ
137 โรงเรียนบ้านหัวหนอง โนนแดง บรบือ
138 โรงเรียนบ้านโคกกุง โนนแดง บรบือ
139 โรงเรียนบ้านศาลา โนนแดง บรบือ
140 โรงเรียนบ้านหนองทุ่มศรีโพธิ์ทอง โนนแดง บรบือ
141 โรงเรียนบ้านดอนพยอม โนนแดง บรบือ
142 โรงเรียนบ้านโนนแดงมะขามหวาน โนนแดง บรบือ
143 โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม โนนแดง บรบือ
144 โรงเรียนบ้านป่ากุงหนา โนนแดง บรบือ
145 โรงเรียนบ้านหนองสนมดอนติ้ว ก้ามปู พยัคฆภูมิพิสัย
146 โรงเรียนบ้านหนองผือ ก้ามปู พยัคฆภูมิพิสัย
147 โรงเรียนบ้านหัวหมู ก้ามปู พยัคฆภูมิพิสัย
148 โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย นาสีนวล พยัคฆภูมิพิสัย
149 โรงเรียนบ้านเตาบ่า นาสีนวล พยัคฆภูมิพิสัย
150 โรงเรียนบ้านน้ำสร้างหนองบะ นาสีนวล พยัคฆภูมิพิสัย 0-4373-1041
151 โรงเรียนชุมชนนาสีนวล นาสีนวล พยัคฆภูมิพิสัย -
152 โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข ปะหลาน พยัคฆภูมิพิสัย 791127
153 โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย ปะหลาน พยัคฆภูมิพิสัย
154 โรงเรียนพระกุมารศึกษา ปะหลาน พยัคฆภูมิพิสัย 791021
155 โรงเรียนบ้านดง ปะหลาน พยัคฆภูมิพิสัย 0-4372-4882-3
156 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร ปะหลาน พยัคฆภูมิพิสัย
157 โรงเรียนบ้านหนองห้าง ปะหลาน พยัคฆภูมิพิสัย
158 โรงเรียนโรงเรียนกวดวิชา PT & PK CENTER ปะหลาน พยัคฆภูมิพิสัย 043-791721
159 โรงเรียนบ้านมะชมโนนสง่า ภารแอ่น พยัคฆภูมิพิสัย
160 โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง ภารแอ่น พยัคฆภูมิพิสัย 0899402267
161 โรงเรียนบ้านดงบากหนองตาเต็น ภารแอ่น พยัคฆภูมิพิสัย 043-750202,700332
162 โรงเรียนบ้านสระบาก ราษฎร์พัฒนา พยัคฆภูมิพิสัย 043-992040
163 โรงเรียนบ้านสระแคน ราษฎร์พัฒนา พยัคฆภูมิพิสัย
164 โรงเรียนบ้านดงเย็น ราษฎร์เจริญ พยัคฆภูมิพิสัย
165 โรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลา ราษฎร์เจริญ พยัคฆภูมิพิสัย
166 โรงเรียนบ้านทัพป่าจิก ราษฎร์เจริญ พยัคฆภูมิพิสัย
167 โรงเรียนบ้านค่ายนุ่นโนนแคน ราษฎร์เจริญ พยัคฆภูมิพิสัย
168 โรงเรียนบ้านหนองแก ลานสะแก พยัคฆภูมิพิสัย 0-4372-6637-8
169 โรงเรียนบ้านมะโบ่ ลานสะแก พยัคฆภูมิพิสัย
170 โรงเรียนพยัคฆภูมิพิสัย ลานสะแก พยัคฆภูมิพิสัย
171 โรงเรียนบ้านขามเรียน หนองบัว พยัคฆภูมิพิสัย
172 โรงเรียนบ้านหนองหว้าเฒ่า หนองบัว พยัคฆภูมิพิสัย 0-7222-2745
173 โรงเรียนบ้านหนองบัวกาเหรียญ หนองบัว พยัคฆภูมิพิสัย
174 โรงเรียนบ้านดงหัวช้าง หนองบัว พยัคฆภูมิพิสัย
175 โรงเรียนบ้านโคกล่ามวิทยา หนองบัว พยัคฆภูมิพิสัย 043-750069
176 โรงเรียนบ้านหนองนาใน หนองบัว พยัคฆภูมิพิสัย
177 โรงเรียนบ้านหนองบัวแก้ว หนองบัวแก้ว พยัคฆภูมิพิสัย
178 โรงเรียนบ้านเก่าน้อย หนองบัวแก้ว พยัคฆภูมิพิสัย
179 โรงเรียนบ้านหนองแสง หนองบัวแก้ว พยัคฆภูมิพิสัย
180 โรงเรียนบ้านโนนสูงดอนหลี่ หนองบัวแก้ว พยัคฆภูมิพิสัย 0-9274-6444
181 โรงเรียนบ้านหนองบัวคูสองห้อง หนองบัวแก้ว พยัคฆภูมิพิสัย
182 โรงเรียนบ้านโนนจาน เมืองเตา พยัคฆภูมิพิสัย
183 โรงเรียนบ้านหนองฮี เมืองเตา พยัคฆภูมิพิสัย
184 โรงเรียนบ้านโนนบ่อ เมืองเตา พยัคฆภูมิพิสัย
185 โรงเรียนบ้านเมืองเตา เมืองเตา พยัคฆภูมิพิสัย
186 โรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม เมืองเตา พยัคฆภูมิพิสัย
187 โรงเรียนบ้านหนองแคน เมืองเสือ พยัคฆภูมิพิสัย
188 โรงเรียนบ้านหนองกกหนองยาว เมืองเสือ พยัคฆภูมิพิสัย
189 โรงเรียนบ้านเมืองเสือ เมืองเสือ พยัคฆภูมิพิสัย
190 โรงเรียนบ้านเม็กน้อยหนองไผ่ เม็กดำ พยัคฆภูมิพิสัย
191 โรงเรียนบ้านสำโรงโคกจันทร์หอมวิทยา เม็กดำ พยัคฆภูมิพิสัย 043-739604
192 โรงเรียนบ้านหารฮี เม็กดำ พยัคฆภูมิพิสัย
193 โรงเรียนบ้านตาลอก เม็กดำ พยัคฆภูมิพิสัย
194 โรงเรียนบ้านแก่นท้าว เม็กดำ พยัคฆภูมิพิสัย
195 โรงเรียนบ้านเม็กดำ เม็กดำ พยัคฆภูมิพิสัย 043706155
196 โรงเรียนบ้านเหล่า เม็กดำ พยัคฆภูมิพิสัย
197 โรงเรียนบ้านหนองระเวียง เวียงชัย พยัคฆภูมิพิสัย
198 โรงเรียนบ้านจอมพะลาน เวียงชัย พยัคฆภูมิพิสัย
199 โรงเรียนบ้านดอนหมี เวียงสะอาด พยัคฆภูมิพิสัย
200 โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม เวียงสะอาด พยัคฆภูมิพิสัย
201 โรงเรียนบ้านหนองจานบุลาน เวียงสะอาด พยัคฆภูมิพิสัย
202 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด เวียงสะอาด พยัคฆภูมิพิสัย
203 โรงเรียนบ้านโนนแคน เวียงสะอาด พยัคฆภูมิพิสัย
204 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก(พยัคฆ์) เวียงสะอาด พยัคฆภูมิพิสัย
205 โรงเรียนบ้านนาค่าย เวียงสะอาด พยัคฆภูมิพิสัย
206 โรงเรียนจตุคามประชาสรรค์ ขามเรียน ยางสีสุราช 0-4370-6123
207 โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง ขามเรียน ยางสีสุราช -
208 โรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อย ดงเมือง ยางสีสุราช
209 โรงเรียนบ้านสว่าง ดงเมือง ยางสีสุราช
210 โรงเรียนนาภูพิทยาคม นาภู ยางสีสุราช
211 โรงเรียนบ้านเหล่าหมากคำ นาภู ยางสีสุราช
212 โรงเรียนบ้านนาภู นาภู ยางสีสุราช 043768211
213 โรงเรียนบ้านศาลา นาภู ยางสีสุราช
214 โรงเรียนบ้านหนองจิก บ้านกู่ ยางสีสุราช 04-9558608
215 โรงเรียนบ้านหัวช้างโคกม่วง บ้านกู่ ยางสีสุราช
216 โรงเรียนบ้านโนนรัง บ้านกู่ ยางสีสุราช
217 โรงเรียนบ้านหนองหน่อง ยางสีสุราช ยางสีสุราช
218 โรงเรียนอนุบาลอุ่นรัก ยางสีสุราช ยางสีสุราช 043-729021
219 โรงเรียนบ้านแวงยางกุดตะเข้ ยางสีสุราช ยางสีสุราช
220 โรงเรียนบ้านหนองแปน ยางสีสุราช ยางสีสุราช
221 โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช ยางสีสุราช ยางสีสุราช
222 โรงเรียนบ้านหนองแวง หนองบัวสันตุ ยางสีสุราช
223 โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ หนองบัวสันตุ ยางสีสุราช 0-4370-0092 , 0-1601-1077
224 โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ หนองบัวสันตุ ยางสีสุราช 0-4373-9519
225 โรงเรียนบ้านนกเหาะ แวงดง ยางสีสุราช
226 โรงเรียนบ้านดงแคน แวงดง ยางสีสุราช
227 โรงเรียนบ้านบุ่งง้าว แวงดง ยางสีสุราช
228 โรงเรียนบ้านแวงดงหนองยาง แวงดง ยางสีสุราช 043-750136
229 โรงเรียนบ้านโดน แวงดง ยางสีสุราช
230 โรงเรียนบ้านเปล่งโนนกระยอม แวงดง ยางสีสุราช
231 โรงเรียนขามป้อมวิทยาคม ขามป้อม วาปีปทุม
232 โรงเรียนบ้านขามป้อม ขามป้อม วาปีปทุม
233 โรงเรียนบ้านหนองแวงบกไผ่ล้อมวิทยา ขามป้อม วาปีปทุม
234 โรงเรียนบ้านโนนจาน ขามป้อม วาปีปทุม
235 โรงเรียนบ้านโนน ขามป้อม วาปีปทุม
236 โรงเรียนงัวบาวิทยาคม งัวบา วาปีปทุม
237 โรงเรียนบ้านโคกไร่ งัวบา วาปีปทุม
238 โรงเรียนชุมชนบ้านงัวบา งัวบา วาปีปทุม 0-4373-6137
239 โรงเรียนบ้านสระแก้วหนองคู งัวบา วาปีปทุม
240 โรงเรียนบ้านหนองหว้า งัวบา วาปีปทุม 0-4372-6357
241 โรงเรียนบ้านแวงนคร (สังฆวิทยา) งัวบา วาปีปทุม
242 โรงเรียนบ้านดอนหัน ดงใหญ่ วาปีปทุม
243 โรงเรียนบ้านก่อ ดงใหญ่ วาปีปทุม
244 โรงเรียนบ้านดงใหญ่ ดงใหญ่ วาปีปทุม
245 โรงเรียนบ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขี นาข่า วาปีปทุม 043727209
246 โรงเรียนบ้านวังจานโนนสำราญ นาข่า วาปีปทุม
247 โรงเรียนบ้านนาข่า นาข่า วาปีปทุม -
248 โรงเรียนบ้านโคกเต่า นาข่า วาปีปทุม
249 โรงเรียนบ้านดอนแดงน้ำเกลี้ยง นาข่า วาปีปทุม
250 โรงเรียนนาข่าวิทยาคม นาข่า วาปีปทุม
251 โรงเรียนบ้านตลาดโนนโพธิ์ บ้านหวาย วาปีปทุม -
252 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ บ้านหวาย วาปีปทุม -
253 โรงเรียนบ้านหวาย บ้านหวาย วาปีปทุม
254 โรงเรียนบ้านเปลือยดอนมันน้ำ บ้านหวาย วาปีปทุม
255 โรงเรียนบ้านหนองแต้ บ้านหวาย วาปีปทุม
256 โรงเรียนบ้านมะแซวหนองโง้ง บ้านหวาย วาปีปทุม
257 โรงเรียนบ้านหนองคลอง บ้านหวาย วาปีปทุม
258 โรงเรียนบ้านหนองเหล่า ประชาพัฒนา วาปีปทุม
259 โรงเรียนบ้านประแหย่ง ประชาพัฒนา วาปีปทุม
260 โรงเรียนประชาพัฒนา ประชาพัฒนา วาปีปทุม
261 โรงเรียนบ้านหนองข่า ประชาพัฒนา วาปีปทุม
262 โรงเรียนบ้านหนองตาไก้เผือกใต้วิทยา หนองทุ่ม วาปีปทุม
263 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม หนองทุ่ม วาปีปทุม
264 โรงเรียนบ้านโนนเขวาหนองแสง หนองทุ่ม วาปีปทุม
265 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม หนองแสง วาปีปทุม 0-4379-9342
266 โรงเรียนบ้านหนองคูไชยหนองขาม หนองแสง วาปีปทุม
267 โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม หนองแสง วาปีปทุม
268 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา หนองแสง วาปีปทุม
269 โรงเรียนบ้านจอกขวาง หนองแสง วาปีปทุม
270 โรงเรียนบ้านโสกยาง หนองแสง วาปีปทุม
271 โรงเรียนอนุบาลรุ่งอรุณ หนองแสง วาปีปทุม
272 โรงเรียนบ้านกระยอมหนองเดิ่น หนองแสง วาปีปทุม
273 โรงเรียนบ้านหัวงัว หนองแสง วาปีปทุม
274 โรงเรียนวาปีปทุม หนองแสง วาปีปทุม
275 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทย์ หนองแสง วาปีปทุม 043-798-409
276 โรงเรียนบ้านโนนท่อน หนองแสง วาปีปทุม
277 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 17 หนองแสง วาปีปทุม
278 โรงเรียนบ้านดู่หนองโก หนองแสน วาปีปทุม
279 โรงเรียนบ้านหนองแสน หนองแสน วาปีปทุม
280 โรงเรียนบ้านกุดนาดีโนนลาน หนองแสน วาปีปทุม
281 โรงเรียนบ้านนาเลา หนองไฮ วาปีปทุม
282 โรงเรียนบ้านหนองไฮ หนองไฮ วาปีปทุม
283 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ หนองไฮ วาปีปทุม 0847981439
284 โรงเรียนบ้านหนองคูม่วง หนองไฮ วาปีปทุม
285 โรงเรียนบ้านนาฝายเหล่าหุ่ง หัวเรือ วาปีปทุม 043-750143,081-1181372
286 โรงเรียนบ้านชาดฝางหัวเรือ หัวเรือ วาปีปทุม
287 โรงเรียนบ้านหนองแกวิทยา หัวเรือ วาปีปทุม
288 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 16 หัวเรือ วาปีปทุม
289 โรงเรียนบ้านหนองบัวกุดอ้อ หัวเรือ วาปีปทุม
290 โรงเรียนหัวเรือพิทยาคม หัวเรือ วาปีปทุม
291 โรงเรียนบ้านสนาม เสือโก้ก วาปีปทุม
292 โรงเรียนบ้านไก่นา เสือโก้ก วาปีปทุม
293 โรงเรียนบ้านหนองกุง เสือโก้ก วาปีปทุม
294 โรงเรียนเสือโก้กวิทยาสรรค์ เสือโก้ก วาปีปทุม
295 โรงเรียนบ้านดงน้อย เสือโก้ก วาปีปทุม
296 โรงเรียนบ้านเสือโก้ก เสือโก้ก วาปีปทุม
297 โรงเรียนบ้านหนองผือ เสือโก้ก วาปีปทุม
298 โรงเรียนบ้านแวงชัยโคกหนองโจด แคน วาปีปทุม
299 โรงเรียนบ้านตำแย(ประชานุเคราะห์) แคน วาปีปทุม
300 โรงเรียนบ้านเขวาค้อโคกกลาง แคน วาปีปทุม
301 โรงเรียนบ้านแวงเหล่าเก่าน้อย แคน วาปีปทุม
302 โรงเรียนบ้านดู่ แคน วาปีปทุม
303 โรงเรียนบ้านแคน แคน วาปีปทุม
304 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่วิทยา แคน วาปีปทุม
305 โรงเรียนบ้านโคกแปะ โคกสีทองหลาง วาปีปทุม
306 โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง โคกสีทองหลาง วาปีปทุม
307 โรงเรียนบ้านแก่นเท่า โพธิ์ชัย วาปีปทุม
308 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 18 โพธิ์ชัย วาปีปทุม
309 โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย โพธิ์ชัย วาปีปทุม 043-706128
310 โรงเรียนบ้านตำแย โพธิ์ชัย วาปีปทุม
โรงเรียนบ้านนาข่า  หมู่ที่ 1  ตำบลนาข่า  อำเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม  44120
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 
ติดต่อโรงเรียน  โทรศัพท์ 043-991-476   E-mail. smsut@hotmail.com