หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านทรัพย์สว่าง
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน)
สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดรัษฎาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านไหล่หิน
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
นางอัมรา โชตินาเสียว
กลุ่ม : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
ร.ร.สีหราชเดโชชัย    จ.ขอนแก่น
นางกาญจนา พันธะลา
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
ร.ร.สีหราชเดโชชัย    จ.ขอนแก่น
นางปราณี ทินราช
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -3
ร.ร.สีหราชเดโชชัย    จ.ขอนแก่น
นางสาวมัถชุรี ตุนชัยภูมิ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.สีหราชเดโชชัย    จ.ขอนแก่น
นายวีระยุทธ โพธิ์ศรี
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.สีหราชเดโชชัย    จ.ขอนแก่น
นางสุชิลา สิทธิไพร
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.สีหราชเดโชชัย    จ.ขอนแก่น
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,580,436 ครั้ง
โรงเรียนบ้านกระดาน
เข้าชม 2,325,439 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,040,210 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,655,980 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,652,080 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
เข้าชม 1,635,611 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 1,465,157 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 1,396,260 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 1,297,949 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,267,157 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,242,613 ครั้ง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
เข้าชม 1,158,735 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,145,309 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 1,144,071 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 1,116,605 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ประกาศโรงเรียนสมเด็จพระศรีๆ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิชางานโลหะ
โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี๘๔พรรษา | 12 มี.ค. 58
ประกาศผู้ชนะการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์สู่สากลระดับมัธยม
โรงเรียนบ้านแม่นะ | 12 มี.ค. 58
คำสั่งโรงเรียนนาถ่อนพัฒนา ที่ 93 /2558
โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา | 12 มี.ค. 58
ผลการคัดเลือกนักเรียนที่มีศักยภาพเหมาะสมเพื่อศึกษาต่อ ในระดับชั้น ม. 4 และปวช.1 ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนคลองลานวิทยา | 12 มี.ค. 58
18 พฤษภาคม 2558 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา | 12 มี.ค. 58
16 พฤษภาคม 2558 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2558
โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา | 12 มี.ค. 58
15-16 พฤษภาคม 2558 รับรายงานตัวนักเรียนหอพักโรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา
โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา | 12 มี.ค. 58
11-12 พฤษภาคม 2558 รับรายงานตัวนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 2
โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา | 12 มี.ค. 58
11-15 พฤษภาคม 2558 นักเรียนใหม่ระดับปฐมวัย(อนุบาลศึกษาปีที่ 1-3) มาเรียนล่วงหน้าเพื่อเตรียมความพร้อม
โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา | 12 มี.ค. 58
9 พฤษภาคม 2558 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับปฐมวัย (อนุบาลศึกษาปีที่ 1-3)
โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา | 12 มี.ค. 58
เชิญผู้ปกครองนักเรียนร่วมแสดงความยินดี..นักเรียนจบการศึกษาประจำปีการศึกษา 2557..ในวันที่13มี.ค.นี้
โรงเรียนอนุบาลสุขคณะ | 12 มี.ค. 58
รับรายงานตัวนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา | 12 มี.ค. 58
ประกาศผลสอบ ภาคเรียนที่ 2/2557
โรงเรียนธงธานี | 12 มี.ค. 58
ประกาศ เปิดรับสมัครนักเรียน เรียน SUMMER ด่วน!! รับจำนวนจำกัดตั้งแต่วันนี้ถึง 17มี.ค.58
โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค | 12 มี.ค. 58
ขอแจ้งปฏิทินกิจกรรมก่อนปิดภาคเรียนที่ 2/2557 เพื่อสะดวกในการติดต่อกับทางโรงเรียน
โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค | 12 มี.ค. 58
12 มี.ค 58 ประเมินประกวดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด | 12 มี.ค. 58
ขอเชิญชมนิทัศน์การณ์งานวิชาการ ณ โรงเรียนวัดคลองโป่ง ฯ วันที่ 24 มีนาคม 2558 เวลา 09.00 - 12.00
โรงเรียนวัดคลองโป่ง(ธรรมภาณบำรุง) | 12 มี.ค. 58
เปิดประมูลร้านค้าสวัสดิการและร้านค้าจาหน่ายเครื่องดื่ม ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ | 12 มี.ค. 58
รับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าโรงอาหาร ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ | 12 มี.ค. 58
สอบราคาจ้างห้องปฏิบัติการเรียนรวม
โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม | 12 มี.ค. 58
10 มี.ค 58 กิจกรรมทัศนศึกษาประจำปี 57
โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด | 12 มี.ค. 58
ประกาศโรงเรียนสีหราชเดโชชัย เรื่อง สอบราคาจ้างรายการก่อสร้างสนามฟุตบอล แบบ ฟ.๑/๔๒
โรงเรียนสีหราชเดโชชัย | 12 มี.ค. 58
บัญชีรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบภาคความรู้ (กรณีย้ายเข้า) - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนอนุบาลสงขลา | 12 มี.ค. 58
บัญชีรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบภาคความรู้ (กรณีย้ายเข้า) - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนอนุบาลสงขลา | 12 มี.ค. 58
บัญชีรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบภาคความรู้ (กรณีย้ายเข้า) - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนอนุบาลสงขลา | 12 มี.ค. 58
ประกาศ TOR ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 324 (ตอกเข็ม)
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน | 12 มี.ค. 58
บัญชีรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบภาคความรู้ (กรณีย้ายเข้า) - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนอนุบาลสงขลา | 12 มี.ค. 58
บัญชีรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบภาคความรู้ (กรณีย้ายเข้า) - ชั้นอนุบาล 2
โรงเรียนอนุบาลสงขลา | 12 มี.ค. 58
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ (บทคัดย่อ) ครูธนารัตน์ พูนพิพัฒน์ "รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน วิชา
โรงเรียนบ้านเกาะวิทยา | 12 มี.ค. 58
เผยแพร่ผลงานครูปาริชาต อุ่นบุญเรือง
โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ | 12 มี.ค. 58
๓.ผลการคัดเลือกหนังสือเรียนแจกเด็ก ปี ๒๕๕๘
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 12 มี.ค. 58
รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2558 วันที่ 20 - 24 มีนาคม 2558
โรงเรียนโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา | 12 มี.ค. 58
ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเรียน ปี 2558
โรงเรียนบ้านแก้ว | 12 มี.ค. 58
รับสมัครนักเรียน ม.1 ม.4 วันที่ 20-24 ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา | 12 มี.ค. 58
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา โรงเรียนต้นแบบสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา | 12 มี.ค. 58
ม.3 แก้ ช่องหนังสั้น
โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา | 12 มี.ค. 58
ประชุมผู้ปกครอง
โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ | 12 มี.ค. 58
สอบปลายภาค ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ | 12 มี.ค. 58
ประกาศโรงเรียนอนุบาลพิจิตร เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราวตาแหน่งครูผู้สอน
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร | 12 มี.ค. 58
ประกาศโรงเรียนอนุบาลพิจิตร เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร | 12 มี.ค. 58
เกี่ยวกับสุขภาพ
โรงเรียนบ้านทรัพย์สว่าง | 12 มี.ค. 58
รายงานการปฏิบัติงาน(Self Assessment Report)
โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม | 12 มี.ค. 58
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ประวัติศาสตร์
โรงเรียนบ้านเมืองเก่า | 12 มี.ค. 58
นักเรียนชั้น ม.3 แก้ ร.
โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา | 12 มี.ค. 58
ร่วมงานผ้าป่าเพื่อพัฒนาการศึกษาโรงเรียนบ้านขาม วันสู่เย้าชาวเขียว-เหลือง ครบรอบ ๗๕ปีสู่โรงเรียนเก่าพ
โรงเรียนบ้านขาม | 12 มี.ค. 58
เส้นทางลัดในการนำ วีดิทัศน์ จาก eDLTV ไปใช้
โรงเรียนคำสายทองวิทยา | 11 มี.ค. 58
การบริหารจัดการ การสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
โรงเรียนคำสายทองวิทยา | 11 มี.ค. 58
แนวทางการจัดตั้ง Thailand Education Youtube Channel
โรงเรียนคำสายทองวิทยา | 11 มี.ค. 58
เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2558
โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | 11 มี.ค. 58
พิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้น ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | 11 มี.ค. 58
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 24/683 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap xxx
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th