หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2
สพป.สงขลา เขต 3
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน)
สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดรัษฎาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านไหล่หิน
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
นางพรทิพย์ ดาราช
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.เทศบาล ๒ บ้านปากน้ำ (พิธานอุทิศ)    จ.ปัตตานี
นางอุทัย ไข่มุกข์
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.เทศบาล ๒ บ้านปากน้ำ (พิธานอุทิศ)    จ.ปัตตานี
นางสาวพรพรรณ แปรงกระโทรก
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.บ้านอีมาดอีทราย    จ.อุทัยธานี
นางสาวนันทนา คำสุนันท์
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.ศศิกานต์วิทยา    จ.อุดรธานี
นางสาว พเยาว์ จันทรมงคล
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.ศศิกานต์วิทยา    จ.อุดรธานี
นางทัศนี พนมสารนรินทร์
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.นนทบุรีวิทยาลัย    จ.นนทบุรี
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,413,708 ครั้ง
โรงเรียนบ้านกระดาน
เข้าชม 2,325,334 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 1,652,785 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
เข้าชม 1,635,611 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,515,033 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,442,825 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 1,296,021 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 1,240,953 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 1,191,312 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,107,282 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,075,797 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,026,238 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 986,197 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 985,361 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 943,682 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
กฐินพระราชทาน
โรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี | 08 ต.ค. 57
แจ้งทุกโรงเรียนส่งรายชื่อกรรมการตัดสินระดับเขต
โรงเรียนคำสายทองวิทยา | 08 ต.ค. 57
สอบทักษะวิชาการระดับเครือข่าย2557
โรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี | 08 ต.ค. 57
การจัดการติวเข้ม(o-net)สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปี 2557
โรงเรียนวัดสลักเหนือ | 08 ต.ค. 57
การสอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2557
โรงเรียนวัดสลักเหนือ | 08 ต.ค. 57
แบบขอรับค่าอุปกรณ์การเรียน
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) | 08 ต.ค. 57
แบบขอรับค่าจัดการเรียนการสอน (ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน)
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) | 08 ต.ค. 57
โครงการฝึกอบรมลูกเสือ-เนตรนารี ต้านภัยยาเสพติด
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน | 08 ต.ค. 57
มอบเสื้อสามารถแก่นักเรียน ที่มีผลการเรียนดีเด่นของปีการศึกษา 2556
โรงเรียนสายธรรม | 08 ต.ค. 57
จดหมายข่าว...ฉบับปิดภาคเรียนที่ 1 เดือนตุลาคม 2557
โรงเรียนวัดนางแก้ว | 07 ต.ค. 57
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา ๑๕๕๗
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น | 07 ต.ค. 57
การใช้สื่อe-classroom ใช้ได้กับทุกห้องเรียนโดยเฉพาะการฝึกนักเรียนเข้าสู่AEC
โรงเรียนบ้านดอนกลาง | 07 ต.ค. 57
กิจกรรมรำวงมาตรฐาน
โรงเรียนโรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83 | 07 ต.ค. 57
เกษียณ ครูผดุงวิทย์ ครูจีราวรรณ
โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม | 07 ต.ค. 57
MV ครูผดุงวิทย์ คำจวง "คิดฮอดอ้ายแหน่เด้อ"
โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม | 07 ต.ค. 57
แจ้งประชุมประจำเดือน ตุลาคม
โรงเรียนบ้านหนองคันนา | 07 ต.ค. 57
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นการจ้างครูรายเดือน (ครูจ้างสอน)
โรงเรียนศรีมหาโพธิ | 07 ต.ค. 57
เผยแพร่ผลงาน เรื่อง การพัฒนาการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดย นางทวีลาภา เหล่าอุดม ร
โรงเรียนบ้านหนองคันนา | 07 ต.ค. 57
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
โรงเรียนศรีมหาโพธิ | 07 ต.ค. 57
นักเรียน ม.6 ที่ติว มาม่า ดาวน์โหลด วิชา วิทยาศาสตร์
โรงเรียนวังวิเศษ | 07 ต.ค. 57
นักเรียน ม.6 ที่ติว โครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับมาม่า
โรงเรียนวังวิเศษ | 07 ต.ค. 57
โรงพยาบาลหนองเสือออกให้ความรู้แก่นักเรียน เรื่อง ไข้เลือดออก
โรงเรียนวัดสอนดีศรีเจริญ | 07 ต.ค. 57
คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านดอน-นกเอี้ยงเก่า ปิดกล่องชอล์คที่เขื่อนจุฬาภรณ์ เมื่อวันที่ 6-7 ต.ค.57
โรงเรียนบ้านดอน-นกเอี้ยงเก่า | 07 ต.ค. 57
การปรับภูมิทัศน์โรงเรียนวัดสอนดีศรีเจริญ ๒๕๕๗
โรงเรียนวัดสอนดีศรีเจริญ | 07 ต.ค. 57
6 ต.ค.2557 โรงเรียนวัดควนเมา รับการประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล
โรงเรียนวัดควนเมา | 07 ต.ค. 57
30 ส.ค.2557 โรงเรียนวัดควนเมา รับรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา 2556
โรงเรียนวัดควนเมา | 07 ต.ค. 57
พิธีมอบสื่อปฐมวัย เพื่อจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเทพา
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา | 07 ต.ค. 57
ปฏิทินปฏิบัติการงานโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม
โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม | 07 ต.ค. 57
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูวรชัย โคตะมา ได้รับมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ คุรุสดุดี ประจำปี 2557
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) | 07 ต.ค. 57
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ วิทยาลัยชุมชนสงขลา
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา | 07 ต.ค. 57
ค่านิยม 12 ประการที่นักเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร พึงมี
โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร | 07 ต.ค. 57
กิจกรรมที่ได้เป็นตัวแทนจังหวัดสกลคร เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเห
โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร | 07 ต.ค. 57
แจ้งปิดเรียน
โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา) | 07 ต.ค. 57
ให้ครูที่ควบคุมการฝึกซ้อมนักเรียน ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน
โรงเรียนวังวิเศษ | 07 ต.ค. 57
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาพลศึกษาและสังคมศึกษา
โรงเรียนสภาราชินี 2 | 07 ต.ค. 57
การปรับข้อมูลนักเรียนเตรียมสอบ o-net ระยะที่ ๒
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 07 ต.ค. 57
ตารางเรียนปรับพื้นฐานONET(แก้ไขใหม่)
โรงเรียนบ้านบ่อวิน (ลิขิตราษฎร์บำรุง) | 07 ต.ค. 57
ทวงงาน...การดำเนินการเกี่ยวกับ Tablet
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 07 ต.ค. 57
ตารางสอบชั้นมัธยมศึกษา (ปรับแก้ไข)
โรงเรียนบ้านหนองปลามัน | 06 ต.ค. 57
ผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนพิกุลทอง ๒๕๕๗
โรงเรียนพิกุลทอง | 06 ต.ค. 57
ประกาศผลการเรียนนักเรียนโรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี ประจำภาคเรียนที่ 1/2557
โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี | 06 ต.ค. 57
หัวข้อการแข่งขันทักษะทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ งานศิลปฯ ครั้งที่ 64
โรงเรียนสภาราชินี 2 | 06 ต.ค. 57
ชมการแสดงนิทรรศการผลงานของนักศึกษาฯ จากการออกฝึกประสบการณ์
โรงเรียนอนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) | 06 ต.ค. 57
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 กลุ่มนเรศวร
โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์) | 06 ต.ค. 57
การนิเทศติดตามโรงเรียนแกนนำการจัดการเรียนร่วม
โรงเรียนอนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) | 06 ต.ค. 57
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติตำแหน่งครูผู้สอน
โรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค | 06 ต.ค. 57
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง ครูผู้สอนระดับประถมศึกษา
โรงเรียนวัดควนเมา | 06 ต.ค. 57
รายชื่อผู้ร่วมบริจาคโครงการวันออกพรรษาปล่อยปลา1ล้านตัว เพื่อสมทบทุนสร้างป้ายชื่อและกำแพงโรงเรียนวัดศ
โรงเรียนวัดศรีล้อม | 06 ต.ค. 57
ประชุมผู้ปกครองและแจ้งผลการเรียน
โรงเรียนตะแพนพิทยา | 06 ต.ค. 57
มาตรการภาครัฐ ปี ๒๕๕๘
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 06 ต.ค. 57
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 24/638 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th