หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านทรัพย์สว่าง
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน)
สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดรัษฎาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านไหล่หิน
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
นางสมบัติ สังข์มณี
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.วัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)    จ.พระนครศรีอยุธยา
นางสาวอรอุมา ขันธพาลี
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.วัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)    จ.พระนครศรีอยุธยา
นางสาววันดี ถีระแก้ว
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.วัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)    จ.พระนครศรีอยุธยา
นางสาวกัญชรส วัฒนพิศิษฐ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.วัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)    จ.พระนครศรีอยุธยา
นางชัชมินทร์ อรรถโสภา
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.วัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)    จ.พระนครศรีอยุธยา
นางสนธี ศรีสังข์
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.วัดสันติธรรม    จ.นครสวรรค์
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,531,477 ครั้ง
โรงเรียนบ้านกระดาน
เข้าชม 2,325,439 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 1,914,516 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
เข้าชม 1,635,611 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,602,864 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,592,353 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 1,415,381 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 1,358,071 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 1,290,218 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,226,918 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,187,678 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,115,082 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 1,082,627 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 1,070,925 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,061,926 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งประกอบที่ประสบอุทกภัย
โรงเรียนบ้านท่าอาจ | 27 ม.ค. 58
การแสดงฟันดาบ 2 โรงเรียนอมรศิลป์ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
โรงเรียนอมรศิลป์ โดย มูลนิธิบัวใหญ่สงเคราะห์ | 27 ม.ค. 58
การแสดงฟันดาบ 1 โรงเรียนอมรศิลป์ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
โรงเรียนอมรศิลป์ โดย มูลนิธิบัวใหญ่สงเคราะห์ | 27 ม.ค. 58
ร่วมแสดงความยินดีกับ บัณฑิตน้อย
โรงเรียนยุวศึกษา | 27 ม.ค. 58
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร สปช 105/29 แบบ ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน (ใต้ถุ่นโล่ง) โดยวิธีทา
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) | 27 ม.ค. 58
ข่าวฉบับที่ ๑/๒๕๕๘
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 27 ม.ค. 58
ประกาศราคากลาง ก่อสร้างอาคาร สปช 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน (ใต้ถุ่นโล่ง)
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) | 27 ม.ค. 58
ข้อสอบ o-net สังคม ม.6 ชุด 1 อ.ชินนุพงษ์ สุวรรณชัยรบ
โรงเรียนกุศลวิทยา | 27 ม.ค. 58
ข้อสอบ o-net สังคม ม.6 ชุด 2 อ.ชินนุพงษ์ สุวรรณชัยรบ
โรงเรียนกุศลวิทยา | 27 ม.ค. 58
ข้อสอบ o-net สังคม ม.3 ชุด 2 อ.ชินนุพงษ์ สุวรรณชัยรบ
โรงเรียนกุศลวิทยา | 27 ม.ค. 58
ข้อสอบ o-net สังคม ม.3 ชุด 1 อ.ชินนุพงษ์ สุวรรณชัยรบ
โรงเรียนกุศลวิทยา | 27 ม.ค. 58
ประกาศ การรับนักเรียนขั้นป.1 และ ป.4 เข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ (ESM) ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย | 26 ม.ค. 58
เอกสาร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน อาคารเอนกประสงค์และสิ่งปลูกสร้างอื่น ด้วยวิธิการทางอีเล็กทร
โรงเรียนวัดยาง(เย็นประชาสรรค์) | 26 ม.ค. 58
เอกสารประกาศประกวดราคาจ้างและแบบเสนอราคาสำหรับผู้รับจ้างเกี่ยวกับ ก่อสร้างอาคารเรียน อาคารเอนกประสงค
โรงเรียนวัดยาง(เย็นประชาสรรค์) | 26 ม.ค. 58
แม่ไม้มวยไทย โรงเรียนอมรศิลป์
โรงเรียนอมรศิลป์ โดย มูลนิธิบัวใหญ่สงเคราะห์ | 26 ม.ค. 58
กำหนดการรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนจุนวิทยาคม | 26 ม.ค. 58
กำหนดการรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนจุนวิทยาคม | 26 ม.ค. 58
แหล่งรวมข้อสอบ NT,O-NET เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนบ้านทิพย์นวด | 26 ม.ค. 58
ขอเชิญร่วมวิ่งการกุศล "สาธิตเชตวัน มินิมาราธอน ฝ่าสายหมอก" ครั้งที่ 3
โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน | 15 ม.ค. 58
กำหนดการรับเกียรติบัตร รางวัล โครงการคนเก่งเมืองฉวาง ครั้งที่ 12 ปี 2558
โรงเรียนธนรัตน์อุปถัมภ์ | 26 ม.ค. 58
ประกาศสอบราคาก่อสร้างส้วม สปช.604/45
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล | 26 ม.ค. 58
ประกาศ จ้างปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ งานหลังคา งานฝ้าเพดาน
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท | 26 ม.ค. 58
เชิญร่วมงาน คาวบอยไนท์ ฅนใจพอเพียง พบกับคอนเสิร์ต คนด่านเกวียน และวงเผงเบนด์
โรงเรียนบ้านดงซ่อม | 26 ม.ค. 58
ประกาศรายชื่อนักเรียนสอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นม.1 เเละ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2558
โรงเรียนปัญญาวิทย์ | 26 ม.ค. 58
เชิญคณะกรรมการสถานศึกษาและคณะกรรมการที่ปรึกษาประชุม ครั้งที่ 1/2558
โรงเรียนบ้านหนองปลามัน | 26 ม.ค. 58
ติว o-net ป.6 26-27 มกราคม 2558
โรงเรียนบ้านกล้วยวิทยา | 26 ม.ค. 58
กำหนดการสอบ o-net
โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า | 26 ม.ค. 58
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย | 26 ม.ค. 58
ขอแสดงความยินดีนักเรียนคนเก่ง โรงเรียนบ้านคลองแห้งได้รางวัลชนะเลิศ เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตถ
โรงเรียนโรงเรียนบ้านคลองแห้ง | 26 ม.ค. 58
ปฏิทินวิชาการ 2/2557
โรงเรียนคลองลานวิทยา | 26 ม.ค. 58
การคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 26 ม.ค. 58
การแก้ใขปัญหาการทุจริต
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 26 ม.ค. 58
ค่ายคณิตศาสตร์-การงานอาชีพ 24 มกราคม 2558
โรงเรียนอนุบาลสงขลา | 26 ม.ค. 58
การแก้ไขกฏหมายตามมาตรา ๑๑๒
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 26 ม.ค. 58
สำรวจข้อมูลด้านลูกเสือ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 26 ม.ค. 58
วารสารประชาสัมพันธ์
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 26 ม.ค. 58
การฝึกอบรมลูกเสือ ๔ ภูมิภาค
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 26 ม.ค. 58
โรงเรียนขนาดเล็กที่ปฏิบัติเป็นเลิศ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 26 ม.ค. 58
โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 26 ม.ค. 58
โครงการฝึกอบรมลูกเสือ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 26 ม.ค. 58
ขอทราบข้อมูลบุคลากร
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 26 ม.ค. 58
การเก้ใขกฏหมายมาตรา ๑๑๒
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 26 ม.ค. 58
คุณครูดรุณี เปียฉิม ได้รับรางวัล "ครูดีในดวงใจ ปี 2558"
โรงเรียนอนุบาลสงขลา | 26 ม.ค. 58
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ครั้งที่ 1 วันที่ 2 ก.พ. 58
โรงเรียนเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง | 26 ม.ค. 58
นักเรียนจิตอาสาช่วยงานปริวาสกรรมที่วัดใหม่คำวัน วันที่ 24 ม.ค. 2558
โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์ | 26 ม.ค. 58
จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดยุวกาชาด ประจำปี 2558 ในวันที่ 27 มค 58
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ | 26 ม.ค. 58
ประกาศเรื่องประกวดราคาจ้างอาคารเรียนด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
โรงเรียนบ้านจันลม | 26 ม.ค. 58
รับสมัครนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6 : รับนักเรียนย้ายสถานศึกษา และมีหลักฐาน
โรงเรียนสายไหม(ทัสนารมย์อนุสรณ์) | 26 ม.ค. 58
รับสมัครนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 :รับเด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่ 7 เกิดปี พ.ศ. 2551 ตั้งแต
โรงเรียนสายไหม(ทัสนารมย์อนุสรณ์) | 26 ม.ค. 58
ประกาศการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๘
โรงเรียนวัดมาบข่า | 26 ม.ค. 58
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 24/662 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap xxx
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th