หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านทรัพย์สว่าง
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน)
สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดรัษฎาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านไหล่หิน
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
นางสาวศิริวรรณ แหวนวงศ์
กลุ่ม : บุคลากรอัตราจ้าง
ร.ร.วัดหนองปรง (บุญมานุสรณ์)    จ.เพชรบุรี
นางสาวชุติมา อารีย์ชน
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : บุคลากรอัตราจ้าง
ร.ร.วัดหนองปรง (บุญมานุสรณ์)    จ.เพชรบุรี
นางสาวธนพร คงถาวร
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : บุคลากรอัตราจ้าง
ร.ร.วัดหนองปรง (บุญมานุสรณ์)    จ.เพชรบุรี
นายชานนท์ กรุดเงิน
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.ศีลาจารพิพัฒน์    จ.กรุงเทพมหานคร
นางสาววรรณธนา จิรมหาศาล
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.ศีลาจารพิพัฒน์    จ.กรุงเทพมหานคร
นางสาวรวมพร น่วมทอง
ตำหแน่ง : ครูโครงการคณิตศาสตร์
กลุ่ม : บุคลากรอัตราจ้าง
ร.ร.วัดหนองปรง (บุญมานุสรณ์)    จ.เพชรบุรี
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,660,817 ครั้ง
โรงเรียนบ้านกระดาน
เข้าชม 2,325,440 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,163,191 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,713,683 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,693,380 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
เข้าชม 1,635,611 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 1,535,758 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 1,440,929 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 1,297,949 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,286,420 ครั้ง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
เข้าชม 1,277,276 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,276,271 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 1,205,988 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,194,246 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 1,166,792 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
บัญชีรายชื่อนักเรียนที่เข้าเรียนชั้น ม.1 โรงเรียนบ้านท่านุ่น ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนบ้านท่านุ่น | 08 เม.ย. 58
คะแนน O-net ม. 6 ปีการศึกษา 2557 รายบุคคล
โรงเรียนวังวิเศษ | 18 มี.ค. 58
เปรียบเทียบคะแนน O-net ปี 53 - ปี 57
โรงเรียนวังวิเศษ | 18 มี.ค. 58
คะแนน O-net ม. 6 ปีการศึกษา 2557 (ตามมาตรฐาน)
โรงเรียนวังวิเศษ | 18 มี.ค. 58
ข้อสอบกลาง พร้อมเฉลย วิชาภาษาอังกฤษ ม.2 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนวังวิเศษ | 08 เม.ย. 58
ข้อสอบกลาง พร้อมเฉลย วิชาภาษาอังกฤษ ม.1 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนวังวิเศษ | 08 เม.ย. 58
ข้อสอบกลาง พร้อมเฉลย วิชาสังคมศึกษา ม.2 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนวังวิเศษ | 08 เม.ย. 58
ข้อสอบกลาง พร้อมเฉลย วิชาสังคมศึกษา ม.1 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนวังวิเศษ | 08 เม.ย. 58
ข้อสอบกลาง พร้อมเฉลย วิชาภาษาไทย ม.2 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนวังวิเศษ | 08 เม.ย. 58
ข้อสอบกลาง พร้อมเฉลย วิชาภาษาไทย ม.1 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนวังวิเศษ | 08 เม.ย. 58
ข้อสอบกลาง พร้อมเฉลย วิชาวิทยาศาสตร์ ม.2 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนวังวิเศษ | 08 เม.ย. 58
ข้อสอบกลาง พร้อมเฉลย วิชาวิทยาศาสตร์ ม.1 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนวังวิเศษ | 08 เม.ย. 58
ข้อสอบกลาง พร้อมเฉลย วิชาคณิตศาสตร์ ม.2 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนวังวิเศษ | 08 เม.ย. 58
ข้อสอบกลาง พร้อมเฉลย วิชาคณิตศาสตร์ ม.1 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนวังวิเศษ | 08 เม.ย. 58
ดาวน์โหลดใบสมัคร กฏกติกา ระเบียบการแข่งขันจรวดขวดน้ำ อบจ.นศ.&โมคลานวอเตอร์รอคเก็ตแชมเปี้ยนชิพ#9 ประจ
โรงเรียนโมคลานประชาสรรค์ | 08 เม.ย. 58
เครื่องหมายโรงเรียน
โรงเรียนพรุพีพิทยาคม | 08 เม.ย. 58
กำหนดการเปิดภาคเรียนและการประชุมผู้ปกครอง
โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา) | 08 เม.ย. 58
การประชุมสามัญประจำปี ๒๕๕๘ CEO น้ำเกลี้ยง
โรงเรียนอนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) | 08 เม.ย. 58
หนังสือรับ-ส่งมอบงานในหน้าที่ราชการ
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) | 07 เม.ย. 58
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นครูอัคราจ้าง อบจ.ภเก็ต
โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคมฯ | 07 เม.ย. 58
การรับทุนธรรมศึกษา ชั้นตรี โท และเอก ประจำปี 2557
โรงเรียนช่องแคพิทยาคม | 07 เม.ย. 58
ประกาศเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนช่องแคพิทยาคม | 07 เม.ย. 58
สถิติโควตา 57 (ข้อมูลล่าสุด 3 เม.ย.58)
โรงเรียนคลองลานวิทยา | 07 เม.ย. 58
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน
โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์) | 07 เม.ย. 58
ประกาศโรงเรียนบ้านเกาะวิทยา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนวิ
โรงเรียนบ้านเกาะวิทยา | 07 เม.ย. 58
กรอกประวัติเพื่อเตรียมการมอบตัว นักเรียนระดับชั้น ม.1 ประจำปีการศึกษา 2558
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน | 07 เม.ย. 58
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 รอบ 2
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เยี่ยมเกษสุวรรณ) | 07 เม.ย. 58
บัญชีเงินเดือนครูใหม่ ปี 2557
โรงเรียนบ้านท่านุ่น | 06 เม.ย. 58
ประกาศผลการทดสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อ ชั้น ม.๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ โรงเรียนโพนทองวิทยายน
โรงเรียนโพนทองวิทยายน | 06 เม.ย. 58
เปิดประมูลผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหารโรงเรียนเสริมมิตรวิทยา
โรงเรียนโรงเรียนเสริมมิตรวิทยา | 06 เม.ย. 58
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2557
โรงเรียนหนองบัวรี(ราษฎร์อุทิศ) | 06 เม.ย. 58
ประกาศรับสมัครนักเรียน รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนช่องแคพิทยาคม | 06 เม.ย. 58
เอกสารประกอบการมอบตัวเข้าเป็นนักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ | 06 เม.ย. 58
ประกาศการรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนใหม่ชั้น ม.๑,ม.๔ โรงเรียนโพนทองวิทยายน ปีการศึกษา ๒๕๕๘
โรงเรียนโพนทองวิทยายน | 06 เม.ย. 58
ประกาศผลการทดสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อ ชั้น ม.๑ , ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ โรงเรียนโพนทองวิทยายน
โรงเรียนโพนทองวิทยายน | 06 เม.ย. 58
เผยแพร่ผลงานนางสาวสิริลักษณ์ ใจกล้า โรงเรียนบ้านท่าศิลา
โรงเรียนบ้านท่าศิลา | 06 เม.ย. 58
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับ ม.1 แบ่งตามแผนการเรียน ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน | 06 เม.ย. 58
แจ้งท่านผู้ปกครองทราบเกี่ยวกับรายละเอียดค่าใช้จ่ายต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2558
โรงเรียนจงฮั้ว | 06 เม.ย. 58
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน | 06 เม.ย. 58
กำหนดการเปิดโรงเรียนบ้านวังน้ำขาว
โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว | 06 เม.ย. 58
สรุปผลการสอบเข้าศึกษาต่อได้ในระดับอุดมศึกษา ปี 2558 โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี
โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี | 06 เม.ย. 58
ผลการสอบปลายปีการศึกษา 2557
โรงเรียนวัดเทพสุทธาวาส | 05 เม.ย. 58
เข้าร่วมแสดงผลงาน สัมนา สังคมแห่งการเรียนรู้ ณเมืองทองธานี
โรงเรียนบ้านท่าอาจ | 05 เม.ย. 58
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ วิชาเอกสุขศึกษา 1 อัตรา
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ | 05 เม.ย. 58
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.4 (ศิลป์-สังคม)
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ | 05 เม.ย. 58
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.4 (ศิลป์-ภาษา)
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ | 05 เม.ย. 58
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.4 (ศิลป์-คณิต)
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ | 05 เม.ย. 58
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.4 (วิทย์-คณิต)
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ | 05 เม.ย. 58
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์จับสลากเข้าเรียน ระดับชั้น ม.1 (นอกเขตฯ)
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ | 05 เม.ย. 58
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.1 (ในเขตฯ)
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ | 05 เม.ย. 58
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 24/646 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap xxx
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th