หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2
สพป.สงขลา เขต 3
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน)
สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดรัษฎาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านไหล่หิน
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
นายอารักษ์ กำพุฒ
ตำหแน่ง : พนักงานจ้างตามภารกิจ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.ชำป่างามวิทยาคม    จ.ฉะเชิงเทรา
นายอนิรุทธิ์ อุปจันทร์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.บ้านครัว(ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์)    จ.สระบุรี
นายวีระยุทธ สมณะ
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.บ้านครัว(ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์)    จ.สระบุรี
นายพุฒิพงษ์ จันดาโชต
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.เหล่ายาววิทยาคาร    จ.มหาสารคาม
นายเชิงชัย จันทพิมพ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.เหล่ายาววิทยาคาร    จ.มหาสารคาม
นางสาวจีราพร เพชรน้อย
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.เมืองหลังสวน    จ.ชุมพร
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,340,873 ครั้ง
โรงเรียนบ้านกระดาน
เข้าชม 2,308,114 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
เข้าชม 1,635,611 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,361,234 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,145,982 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 1,077,267 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 1,072,734 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 1,024,577 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 914,013 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 903,137 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 871,702 ครั้ง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 864,838 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 859,885 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 846,482 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 811,871 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
หนังสือราชการจาก สพฐ.
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 18 มิ.ย. 57
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ครูผู้สอน)
โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา | 18 มิ.ย. 57
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาคอมพิวเตอร์
โรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนา | 18 มิ.ย. 57
รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย
โรงเรียนบ้านกะเลงเวกทับทิมสยาม | 18 มิ.ย. 57
กิจกรรมค่ายยุวพุทธคุณธรรมนำชีวิต ระว่างวันที่ 19-21 มิถุนายน 2557 ณ โรงเรียนสายชล
โรงเรียนสายชล | 18 มิ.ย. 57
การตรวจสภาวะสุขภาพช่องปาก
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 18 มิ.ย. 57
รายงานผลการรับนักเรียน
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 18 มิ.ย. 57
การจัดทำแผน IEP
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 18 มิ.ย. 57
การทดสอบวัดสมรรถนะครู
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 18 มิ.ย. 57
การนับระยะเวลาการปฏิบัติการสอน
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 18 มิ.ย. 57
ประชาสัมพันธ์์การอบรมปฏิบัติการฯ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 18 มิ.ย. 57
ทุนศูนย์ฝึกอบรมฯ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 18 มิ.ย. 57
ขอเชิญร่วมปรองดองสมานฉันท์
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 18 มิ.ย. 57
แนวปฏิบัติผู้มาติดต่อราชการ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 18 มิ.ย. 57
แนวปฏิบัติของกระทรวงศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 18 มิ.ย. 57
คณะกรรมการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 18 มิ.ย. 57
ประชาสัมพันธ์รายการ Teacher as Learners
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 18 มิ.ย. 57
ประชาสัมพันธ์ศูนย์เครือข่าย
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 18 มิ.ย. 57
ขอเชิญเช่าบูชาวัตถุมงคล
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 18 มิ.ย. 57
ขอเชิญส่งนักเรียนแข่งขันคณิตศาสตร์
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 18 มิ.ย. 57
การแข่งขันกีฬาเยาวชนในเขตเทศบาลตำบลตาเกา (ต้านยาเสพติด) ปี 2557
โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย | 18 มิ.ย. 57
ไหว้ครู
โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า | 18 มิ.ย. 57
สอบการอ่านป.3และป.6
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) | 18 มิ.ย. 57
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานราชการครู สาขาวิชาพลศึกษา
โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ | 18 มิ.ย. 57
การประกวดคำขวัญ หัวข้อ "รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด"
โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม | 18 มิ.ย. 57
สมัครสอบ Pre-Admissions
โรงเรียนจุนวิทยาคม | 18 มิ.ย. 57
ประกาศรายชื่อนักฟุตบอลระดับชั้น ม.ปลาย จำนวน 12 คน
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) | 18 มิ.ย. 57
โรงเรียนยางหล่อวิทยาคารเข้าร่วมพิธีรับโล่พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร | 17 มิ.ย. 57
นโยบายสร้างความสามัคคีและสมานฉันท์ของบุคคลในชาติ
โรงเรียนด่านขุนทด | 17 มิ.ย. 57
ขอขอบคุณสโมสรโรตารีเกษมราษฎร์คลองเตย และสโมสรโรตารีกาญจนบุรี
โรงเรียนบ้านหนองปรือ | 17 มิ.ย. 57
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน วันที่ 6 มิ.ย. 57
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 08 มิ.ย. 57
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 30 พ.ค. 57
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 30 พ.ค. 57
ข้อมูลเพื่อการเฝ้าระวังการนำยารักษาโรคไปใช้ในทางที่ผิด
โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค | 17 มิ.ย. 57
การเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค | 17 มิ.ย. 57
สัตว์ประจำชาติสมาชิกอาเซียน
โรงเรียนบ้านช่องไม้งาม | 17 มิ.ย. 57
องค์การสภานักเรียน
โรงเรียนสภาราชินี 2 | 17 มิ.ย. 57
ดร.แสงเดือน ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต2ออกนิเทศติดตาม
โรงเรียนบ้านดอน-นกเอี้ยงเก่า | 17 มิ.ย. 57
กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2557
โรงเรียนเทพสถิตวิทยา | 17 มิ.ย. 57
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
โรงเรียนวัดยาง(เย็นประชาสรรค์) | 17 มิ.ย. 57
ประกาศ !!! ปีการศึกษา 2557 นี้ จะมีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จำนวน 4 คน มาทำการฝึกสอน
โรงเรียนเทศบาล2 วัดโพธิ์ | 17 มิ.ย. 57
เชิญประชุม
โรงเรียนดงบังวิทยา | 17 มิ.ย. 57
วันจันทร์ที่ 30 มิ.ย. 57 มีช่างภาพมาถ่ายรูปนักเรียน เพื่อทำบัตรประจำตัวนักเรียน คลิกอ่านรายละเอียด
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก | 17 มิ.ย. 57
วันพฤหัสบดีที่ 19 มิ.ย 57 จัดกิจกรรมไหว้ครูและกิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก | 17 มิ.ย. 57
ใบสมัครเข้าร่วมแข่งขันกีฬาสร้างคน คนสร้างชาติ "สพป.กทม.เกมส์" ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค | 17 มิ.ย. 57
แจ้งประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
โรงเรียนบ้านนาน้ำชุ่ม | 17 มิ.ย. 57
วันวิทยาศาสตร์น้อย
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม | 17 มิ.ย. 57
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์ห้องสมุด โรงเรียนบ้านหัวช้าง
โรงเรียนบ้านหัวช้าง | 17 มิ.ย. 57
แบบรายงานการเยี่ยมบ้าน
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม | 17 มิ.ย. 57
ครูผู้สอนทุกท่านสามารถ download รายชื่อนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 ได้แล้วในข้อมูลเอกสารภายใน
โรงเรียนวัดกาฬสินธุ์ | 15 มิ.ย. 57
การแข่งขันฟุตซอล โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม
โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม | 17 มิ.ย. 57
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 24/600 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th