หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2
สพป.สงขลา เขต 3
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน)
สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดรัษฎาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านไหล่หิน
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
นางสาวพรปวีย์ คงสัมพันธ์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มบริหารทั่วไป
ร.ร.สามหมอวิทยา    จ.ชัยภูมิ
นายโกศล ผัดวัง
ตำหแน่ง : รกน.ผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านใหม่รัตนโกสินทร์    จ.ลำปาง
นายประเชิญ นุชกระแส
ตำหแน่ง : ช่างไม้ ๓
กลุ่ม : ช่างครุภัณฑ์
ร.ร.บ้านตลุงเหนือ    จ.กาญจนบุรี
นางสาวปวริศา เลี่ยมพุด
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.บ้านตลุงเหนือ    จ.กาญจนบุรี
นางนันทวรรณ เอื้อการ
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.บ้านตลุงเหนือ    จ.กาญจนบุรี
นางสาวศิริวรรณ เทวะผลิน
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.บ้านตลุงเหนือ    จ.กาญจนบุรี
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,387,737 ครั้ง
โรงเรียนบ้านกระดาน
เข้าชม 2,322,726 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
เข้าชม 1,635,611 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,473,815 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 1,440,116 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,389,045 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 1,251,286 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 1,175,335 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 1,158,180 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,065,947 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,028,932 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 998,870 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 959,645 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 959,144 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 892,879 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
การดำเนินงานกิจกรรมสภานักเรียน
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 10 ก.ย. 57
แนวปฏิบัติการให้การบ้านนักเรียน
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 10 ก.ย. 57
ประกวดบรรเลงดนตรีไทย
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 10 ก.ย. 57
วาระการประชุมคุรุสภา
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 10 ก.ย. 57
รับสมัครสมาชิก สสอค.
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 10 ก.ย. 57
ค่านิยม 12 ประการ
โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร | 10 ก.ย. 57
พิมพ์ใบประกาศนักเรียนที่ร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) | 10 ก.ย. 57
แจ้งไปยังนักเรียน ม.2 ทุกคน ให้เข้าศึกษาสื่อการสอน ของระดับ ม.2 ในเครื่องแท็บแล็ต
โรงเรียนวังวิเศษ | 10 ก.ย. 57
นัักร้องวงดนตรีลูกทุ่งศรีตรังวังวิเศษ เข้าร่วมประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชิงรางวัลถ้วยพระราชทาน
โรงเรียนวังวิเศษ | 10 ก.ย. 57
เกณฑ์สุขศึกษา
โรงเรียนคำสายทองวิทยา | 10 ก.ย. 57
การเข้าใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตของโรงเรียน
โรงเรียนวังวิเศษ | 10 ก.ย. 57
เผยแพร่ผลงานการพัฒนาเอกสารประกอบสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ รายวิชาอังกฤษเพื่อการเกษตร
โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา | 10 ก.ย. 57
เชิญชวนนักเรียน ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง ประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรม ICE Bucket challenge 12 กันยายน 2557
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 10 ก.ย. 57
ภาษาจีน 我校联合素攀孔院举办庆孔子学院十周年“中华美墨杯”书法大赛
โรงเรียนวุฒิวิทยา | 10 ก.ย. 57
ประกาศ รายชื่อนักเรียนได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ ๑/ ๒๕๕๖๗
โรงเรียนวัดนางแก้ว | 09 ก.ย. 57
กิจกรรมประจำวันหน้าเสาธงระดับปฐมวัย
โรงเรียนโรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม | 09 ก.ย. 57
รางวัลหนึ่งเหรียญทองการแข่งขันมวยสากลสมัครเล่นจันทบุรีดาวรุ่ง มุ่งโอลิมปิก ครั้งที่ 1
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) | 09 ก.ย. 57
การอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมสำหรับโรงเรียนปลายทาง วันที่ 6 ก.ย.57
โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้ | 09 ก.ย. 57
กิจกรรมการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นพลโลกที่มีทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ โรงเรียนด่านขุนทด
โรงเรียนด่านขุนทด | 09 ก.ย. 57
แข่งขันวิชาการระดับเขต วันที่ 24-26 ก.ย. 57
โรงเรียนสายชล | 09 ก.ย. 57
ประกาศหยุดทำการเรียนการสอน วันที่ 23 ก.ย. 57
โรงเรียนสายชล | 09 ก.ย. 57
ขอเชิญร่วมแสดงมุทิตาจิตครูเกษียณประจำปี ๒๕๕๗
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดกลางวรวิหาร) | 09 ก.ย. 57
เจ้าหน้าที่ สช.ตรวจติดตามศูนย์วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จ.ลำปาง 9 กันยายน 2557
โรงเรียนไตรภพวิทยา | 09 ก.ย. 57
แจ้งหยุดเรียนเนื่องจากการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มเครือข่ายบ้านผือ
โรงเรียนศศิกานต์วิทยา | 09 ก.ย. 57
ข้อมูลครูเข้าใหม่ โรงเรียนสายธรรม
โรงเรียนสายธรรม | 09 ก.ย. 57
การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโรงเรียนอนุบาล ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนอนุบาลไทรงาม | 09 ก.ย. 57
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง | 09 ก.ย. 57
โรงเรียนยางหล่อวิทยาคารจัดกิจกรรมกีฬาภายใน ต่อต้านยาเสพติด ดอกยางเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2557
โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร | 09 ก.ย. 57
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ
โรงเรียนบ้านห้วยกะโปะ | 09 ก.ย. 57
แอนิเมชั่น ประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่ 2
โรงเรียนเพิ่มวิทยา | 09 ก.ย. 57
รู้ทัน "โรคตาแดง"
โรงเรียนเพิ่มวิทยา | 09 ก.ย. 57
กำหนดการสอบ เทอม 1 /2557
โรงเรียนสายชล | 09 ก.ย. 57
โครงการวิถีพอเพียง (ปลูกข้าวโพดสนับสนุนอาหารกลางวัน)
โรงเรียนบ้านกะเลงเวกทับทิมสยาม | 09 ก.ย. 57
ปค16 บันทึกสถิติการมาโรงเรียนของนักเรียน
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) | 09 ก.ย. 57
ปค15 ส่งรายชื่อนักเรียนที่มีปัญหา
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) | 09 ก.ย. 57
ปค14 ขออนุญาตเข้าชั้นเรียน
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) | 09 ก.ย. 57
ปค13 แบบผู้ปกครองรับรองให้ความร่วมมือแก้ไขปัญหาเรื่องสารเสพติดของนักเรียน
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) | 09 ก.ย. 57
ปค12 แบบรายงานการมาสายของนักเรียน
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) | 09 ก.ย. 57
ปค11 เครื่องประดับ/ของที่มีค่า
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) | 09 ก.ย. 57
ปค9 คำสั่งลงโทษพักการเรียนนักเรียนฝ่าฝืนระเบียบโรงเรียน
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) | 09 ก.ย. 57
ปค8 แบบบันทึกทำทัณฑ์บนนักเรียน
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) | 09 ก.ย. 57
ปค7 แบบส่งตัวนักเรียนให้งานแนะแนว
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) | 09 ก.ย. 57
ปค6 แบบบันทึกการสอบสวน
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) | 09 ก.ย. 57
ปค5 ขอชมเชยและขอขอบคุณ
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) | 09 ก.ย. 57
ปค4 แจ้งพฤติกรรมนักเรียน
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) | 09 ก.ย. 57
ปค3 ขออนุญาตนักเรียน
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) | 09 ก.ย. 57
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2557
โรงเรียนบ้านกะเลงเวกทับทิมสยาม | 09 ก.ย. 57
ประชาธิปไตยก้าวไกล...ต้องอาศัยครู
โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม | 09 ก.ย. 57
ปค2 ขอความร่วมมือในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมนักเรียน
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) | 09 ก.ย. 57
กิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับอาสาสมัครชาวอเมริกันของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองแม่แตง
โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา) | 09 ก.ย. 57
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 24/631 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th