หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2
สพป.สงขลา เขต 3
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน)
สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดรัษฎาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านไหล่หิน
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
เอกลักษณ์ สุวรรณชัย
ตำหแน่ง : อาจารย์พิเศษ
กลุ่ม : อาจารย์พิเศษ
ร.ร.วิทยาลัยชุมชนสงขลา    จ.สงขลา
นันทนา หนูช่วย
ตำหแน่ง : อาจารย์พิเศษ
กลุ่ม : อาจารย์พิเศษ
ร.ร.วิทยาลัยชุมชนสงขลา    จ.สงขลา
จิราพร รัตนพงศื
ตำหแน่ง : อาจารย์พิเศษ
กลุ่ม : อาจารย์พิเศษ
ร.ร.วิทยาลัยชุมชนสงขลา    จ.สงขลา
นายพัสกร เชิดพานิชย์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.วัดห้วยคงคาวราวาส    จ.สระบุรี
นายชนะ คัมภิรานนท์
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.วัดห้วยคงคาวราวาส    จ.สระบุรี
นางสาวจุไรรัตน์ ราชสุข
ตำหแน่ง : พนักงานราชการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.ราชวินิตประถมบางแค    จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,384,298 ครั้ง
โรงเรียนบ้านกระดาน
เข้าชม 2,321,971 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
เข้าชม 1,635,611 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,466,326 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 1,416,260 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,381,001 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 1,245,257 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 1,162,508 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 1,150,424 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,053,118 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,019,985 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 993,386 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 955,888 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 952,930 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 882,444 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
วาดภาพระบายสี ม.1-3
โรงเรียนอนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) | 08 ก.ย. 57
วาดภาพระบายสี ป.4-6
โรงเรียนอนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) | 08 ก.ย. 57
วาดภาพระบายสี ป.1-3
โรงเรียนอนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) | 08 ก.ย. 57
ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-3
โรงเรียนอนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) | 08 ก.ย. 57
ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-6
โรงเรียนอนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) | 08 ก.ย. 57
ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-3
โรงเรียนอนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) | 08 ก.ย. 57
หนังสือเล่มเล็ก ม.1-3
โรงเรียนอนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) | 08 ก.ย. 57
หนังสือเล่มเล็ก ป.4-6
โรงเรียนอนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) | 08 ก.ย. 57
การใช้เข็มทิศ การคาดคะเนและสะกดรอย ป.4-6
โรงเรียนอนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) | 08 ก.ย. 57
การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-3
โรงเรียนอนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) | 08 ก.ย. 57
ตอบปัญหาสุขศึกษา ม.1-3
โรงเรียนอนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) | 08 ก.ย. 57
ตอบปัญหาสุขศึกษา ป.1-6
โรงเรียนอนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) | 08 ก.ย. 57
ใบงาน
โรงเรียนบ้านครัว(ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์) | 08 ก.ย. 57
การแข่งขันทักษะวิชาการ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง
โรงเรียนเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง | 08 ก.ย. 57
ชั้น ม.3 ทำแผ่นพับ Science show
โรงเรียนสุทธิวงศ์ดำรงวิทย์ | 08 ก.ย. 57
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
โรงเรียนบ้านท่าสาป | 08 ก.ย. 57
8-11 ส.ค. 57 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์) | 07 ก.ย. 57
โครงการพัฒนาการเรียนรู้เด็กปฐมวัยร่วมร่วมกับพ่อแม่ผู้ปกครอง
โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 | 07 ก.ย. 57
ขอเชิญคณะครูทุกท่าน ไปเลือกตั้ง อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา โดยพร้อมเพรียงกันในวันที่ 7 ก.ย.57
โรงเรียนบ้านนาคุรุราษฎร์วัฒนา | 07 ก.ย. 57
อบรมครูการสอนด้วยสื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
โรงเรียนบ้านอีเลิศ | 07 ก.ย. 57
โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารสกัดจากใบน้อยหน่ากับน้ำสมุนไพรกำจัดเหา
โรงเรียนสามัคคีวิทยา | 07 ก.ย. 57
ประวัติคณะรัฐมนตรี ในรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทรโอชา
โรงเรียนคำสายทองวิทยา | 06 ก.ย. 57
“นวัตกรรมการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21”
โรงเรียนสกาดพัฒนา | 06 ก.ย. 57
โรงเรียนคืนความสุขให้นักเรียนด้วยระบบดูแลฯ จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน วันที่ 5 กันยายน 2557
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย | 06 ก.ย. 57
ร่วมพิธีรับมอบป้ายหมู่บ้านรักษาศีล 5 จังหวัดลพบุรี ณ โรงเรียนวินิตศึกษาฯ วันที่ 4 กันยายน 2557
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย | 06 ก.ย. 57
ประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาสีภายในเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพ
โรงเรียนเทพสถิตวิทยา | 06 ก.ย. 57
ุ6 ก.ย 57 ธารน้ำใจของนักศึกษาเทคโนพระนครเหนือ
โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด | 06 ก.ย. 57
ข้อมูลนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ครั้งที่ 64
โรงเรียนจตุคามประชาสรรค์ | 06 ก.ย. 57
ประกาศโรงเรียน ดงขุยวิทยาคม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกพนักงานราชการทั่่วไป
โรงเรียนโรงเรียนดงขุยวิทยาคม | 06 ก.ย. 57
07 ก.ย. 57 การอบรมปฏิบัติการครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์) | 06 ก.ย. 57
ผอ.พัชรินทร์ ชีพธำรง และคณะ ตรวจเยี่ยม การจัดอบรมกระบวนการเรียนรู้ ใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก | 06 ก.ย. 57
การจัดอบรมกระบวนการเรียนรู้ เรื่อง ใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โรงเรียนวังไกลกังวล
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก | 06 ก.ย. 57
บรรยากาศ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ทำการสอบ คณิตคิดเลขเร็ว กับนักเรียน ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก | 06 ก.ย. 57
ที่สุดของความภาคภูมิใจ คลองลานวิทยา
โรงเรียนคลองลานวิทยา | 06 ก.ย. 57
ชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์ที่เน้นทักษะการเชื่อมโยงกับข้อมูลท้องถิ่น
โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ | 06 ก.ย. 57
ประกาศ โรงเรียนบ้านท่ามะปริง เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอ
โรงเรียนบ้านท่ามะปริง | 06 ก.ย. 57
07 ก.ย. 57 เลือกตั้ง อ.ก.ค.ศ.
โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์) | 06 ก.ย. 57
โรงเรียนบ้านพร้าวจัดโครงการทัศนศึกษาจังหวัดจันทบุรี ในระหว่างวันที่ 8-10 กันยายน 2557
โรงเรียนบ้านพร้าว | 06 ก.ย. 57
โรงเรียนบ้านดอน-นกเอี้ยงเก่าเป็นเจ้าภาพแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี2557
โรงเรียนบ้านดอน-นกเอี้ยงเก่า | 05 ก.ย. 57
โรงเรียนคำไฮสำโรงวิทยาคาร ชนะเลิศ "คัดไทยลายมือสวย" ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนคำไฮสำโรงวิทยาคาร | 05 ก.ย. 57
Big Cleaning Day.
โรงเรียนบ้านซับตารี | 05 ก.ย. 57
นักเรียน ป.6 รับวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก(dT)
โรงเรียนบ้านซับตารี | 05 ก.ย. 57
อบรมการป้องกันโรค
โรงเรียนบ้านซับตารี | 05 ก.ย. 57
ขอแสดงความยินดีกับรางวัลชนะเลิศ การคัดลายมือภาษาจีน ของนักเรียนชั้น ม.ปลาย วันที่ 5 ก.ย. 57
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย | 05 ก.ย. 57
ประกาศ สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม | 05 ก.ย. 57
รายชื่อนักเรียนประถมฯ ที่เป็นตัวแทนศูนย์เครือข่ายฯ 13 เข้าแข่งขันทักษะระดับเขตพื้นที่ฯ 32 รายการ (แก
โรงเรียนธนรัตน์อุปถัมภ์ | 07 ก.ย. 57
ผลการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ คัดเลือกภาคใต้ (กีฬาตะกร้อหญิง)
โรงเรียนวังวิเศษ | 05 ก.ย. 57
ตารางเรียนและตารางสอนครู ระดับ ม.5-ม.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนปัญญาวิทย์ | 05 ก.ย. 57
คณะดูงานจาก สพฐ. ติดตามเรื่อง โรงเรียนมาตรฐานสากล
โรงเรียนอนุบาลสงขลา | 05 ก.ย. 57
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว
โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม สพม. เขต 20 | 05 ก.ย. 57
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 24/630 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th