หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2
สพป.สงขลา เขต 3
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน)
สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดรัษฎาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านไหล่หิน
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
นางสาวเบญจรินทร์ ทุมพร
ตำหแน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ (โครงการคืนครูให้นักเรียน)
กลุ่ม : พนักงาน/ลูกจ้าง
ร.ร.โพนทองวิทยายน    จ.ร้อยเอ็ด
Mr.Udom
ตำหแน่ง : Janitor
กลุ่ม : ่janitor
ร.ร.วัดสำเภาทอง    จ.สุพรรณบุรี
นายนคเรศ นิลวงศ์
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.เนินมะปรางศึกษาวิทยา    จ.พิษณุโลก
ใจเพชร จินดา
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.บ้านต้นยวน    จ.สุราษฎร์ธานี
ธรรมพร จีนใหม่
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.บ้านต้นยวน    จ.สุราษฎร์ธานี
นายประเสริฐ พอนา
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.บ้านสุขฤทัย    จ.เชียงใหม่
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,362,450 ครั้ง
โรงเรียนบ้านกระดาน
เข้าชม 2,316,423 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
เข้าชม 1,635,611 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,440,214 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 1,320,035 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,303,264 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 1,192,652 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 1,115,110 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 1,087,144 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,004,396 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 969,756 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 964,870 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 920,012 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 917,830 ครั้ง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 864,838 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
กิจกรรมวันอาเซียน
โรงเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน | 15 ส.ค. 57
วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2557
โรงเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน | 15 ส.ค. 57
มอบหมายรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 15 ส.ค. 57
รายละเอียดห้องพักโรงแรมในจังหวัดกระบี่
โรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ | 15 ส.ค. 57
การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกชีววิทยา
โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม | 15 ส.ค. 57
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ จุนวิทยาคม
โรงเรียนจุนวิทยาคม | 15 ส.ค. 57
รับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา เสด็จเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย | 15 ส.ค. 57
Intensive English Camp for Prathom Suksa 6 Students
โรงเรียนโรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83 | 15 ส.ค. 57
เข้าค่ายอบรมคุณธรรม
โรงเรียนโรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83 | 15 ส.ค. 57
ประชุมคณะวิทยากรศูนย์PEER Center
โรงเรียนโรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83 | 15 ส.ค. 57
การออมเงิน
โรงเรียนอนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) | 15 ส.ค. 57
เจ้าหน้าที่ตำรวจให้ความรู้เกี่ยวกับกฏจราจร
โรงเรียนบ้านซับตารี | 15 ส.ค. 57
การเลี้ยงปลาดุก
โรงเรียนอนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) | 15 ส.ค. 57
สรุปข่าวในรอบสัปดาห์ 13 ส.ค. 57
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก | 15 ส.ค. 57
รายชืื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัล จากการประกวดกิจกรรมวันแม่ ณ.วัดสลกบาตร
โรงเรียนบ้านส่องตาแล | 14 ส.ค. 57
Intensive English Camp For Primary Students 2014
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น | 14 ส.ค. 57
สอบราคาซื้ออาหารแห้ง เครื่องนอน อุปกรณ์การประกอบอาหาร
โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง | 14 ส.ค. 57
วันวิทยาศาสตร์
โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ | 14 ส.ค. 57
ประกาศสอบราคาซื้อโครงการจัดซื้อโทรทัศน์เพื่อการศึกษาฯ
โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม | 20 มิ.ย. 57
กิจกรรมวันแม่โรงเรียนอนุบาลไทรงาม
โรงเรียนอนุบาลไทรงาม | 14 ส.ค. 57
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบ O-NET
โรงเรียนบ้านชุมแสง | 14 ส.ค. 57
เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนบ้านชุมแสง | 14 ส.ค. 57
เตรียมการก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2557
โรงเรียนบ้านชุมแสง | 14 ส.ค. 57
ปิดภาคเรียนที่ 1/2557
โรงเรียนบ้านชุมแสง | 14 ส.ค. 57
สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2557
โรงเรียนบ้านชุมแสง | 14 ส.ค. 57
จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (12 สิงหามหาราชินี)
โรงเรียนบ้านชุมแสง | 14 ส.ค. 57
จัดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและวันสุนทรภู่
โรงเรียนบ้านชุมแสง | 14 ส.ค. 57
พิธีรับตราพระราชทาน บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา | 14 ส.ค. 57
รางวัลชนะเลิศ สุดยอดส้วมแห่งปี 2556 ระดับประเทศ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา | 14 ส.ค. 57
เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงหอประชุม โรงเรียนวัดสุขกร
โรงเรียนวัดสุขกร | 14 ส.ค. 57
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซ่มอาคาร
โรงเรียนวัดบ้านใหม่ | 14 ส.ค. 57
ประกาศสอบราคาจัดซื้อสื่อและหนังสือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
โรงเรียนวัดบ้านใหม่ | 14 ส.ค. 57
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ | 14 ส.ค. 57
ยินดีต้อนรับคุณครูคนใหม่ นางสาววิชยา อินทพรม พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านพร้าว
โรงเรียนบ้านพร้าว | 14 ส.ค. 57
สิงหาคมนี้เป็นเดือนแห่งการเยี่ยมบ้านนักเรียนขอเชิญชวนผู้ปกครองให้การต้อนรับคุณครูประจำชั้นของลูกๆ
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ | 14 ส.ค. 57
รับโอนย้ายครู
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน) | 14 ส.ค. 57
ผลการคัดเลือกกิจกรรมพาทีสร้างสรรค์โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
โรงเรียนด่านขุนทด | 14 ส.ค. 57
อาจารย์สุรีย์ภรณ์ ทรรศนียากร รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายธุรการ ได้รับการคัดเลือกเป็นแม่ดีเด่นแห่งชาติ
โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา | 14 ส.ค. 57
ทัศนศึกษาชมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 25 ในวันที่ 18 สิงหาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จั
โรงเรียนวัดคลองโป่ง(ธรรมภาณบำรุง) | 14 ส.ค. 57
15-17 สค 57 ท่านผอ. วงศกร บุญคง ศึกษาดูงานตัวแทนสหกรณ์ ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองบัวลำภู
โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์) | 14 ส.ค. 57
รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราว วิชาภาษาอังกฤษ
โรงเรียนบ้านวังดินสอ | 14 ส.ค. 57
โรงเรียนคีรีวัฒนา ประกาศสอบราคาจ้าง
โรงเรียนคีรีวัฒนา | 14 ส.ค. 57
ข่าวฉบับที่ ๗/๒๕๕๗
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 14 ส.ค. 57
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ และ บวชบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ | 14 ส.ค. 57
คณะครูโรงเรียนวุฒิชัยวิทยา ได้เข้ารับการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรตามกิจกรรม สร้างองค์ความรู้โครงการศูน
โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา | 14 ส.ค. 57
ตัวแทนเครือข่ายหนองฉิม-รังงามปี2557
โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี | 14 ส.ค. 57
เรื่อง แจ้งการหยุดเรียนกรณีพิเศษ
โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ | 14 ส.ค. 57
ชนะเลิศการประกวดร้องเพลงประสานเสียง บทเพลง “ธงชาติ” ตามโครงการร้อยเรียงสำเนียงธงชาติ ประจำปี 2557
โรงเรียนบ้านนาทวี | 14 ส.ค. 57
คำขวัญ วันแม่ประจำปี ๒๕๕๗ รักเรียน รู้งาน ถนอมบ้านเมืองไทย ร่วมใจสามัคคี คือลูกที่ดีของแม่
โรงเรียนบ้านหัสคุณ | 13 ส.ค. 57
วันแม่แห่งชาติ
โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย | 13 ส.ค. 57
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 24/619 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th