หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2
สพป.สงขลา เขต 3
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน)
สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดรัษฎาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านไหล่หิน
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
นางกัญญา จำนงค์
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.แหลมบัววิทยา    จ.นครปฐม
นายธีรวัฒน์ สุดมณี
ตำหแน่ง : อัตราจ้างวิชาฟิสิกส์
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.แหลมบัววิทยา    จ.นครปฐม
นางสุเพ็ญ แจ่มใส
ตำหแน่ง : อัตราจ้างวิชาเคมี
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.แหลมบัววิทยา    จ.นครปฐม
น.ส.อรวรรณ โพธิ์ศรีดา
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.แหลมบัววิทยา    จ.นครปฐม
น.ส. วิรุณรัตน์ ศรีเหรา
ตำหแน่ง : อัตราจ้างวิชาคอมพิวเตอร์
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.แหลมบัววิทยา    จ.นครปฐม
น.ส. ปรียานุช โปยกัก
ตำหแน่ง : ฝึกสอน
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.แหลมบัววิทยา    จ.นครปฐม
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,350,454 ครั้ง
โรงเรียนบ้านกระดาน
เข้าชม 2,313,256 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
เข้าชม 1,635,611 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,412,468 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 1,245,556 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,234,216 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 1,159,712 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 1,082,098 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 1,027,591 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 958,419 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 945,329 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 929,739 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 892,100 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 880,348 ครั้ง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 864,838 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
การรับการประเมินคุณภาพภายในโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10
โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา | 23 ก.ค. 57
นักเรียนร่วมกันเดินรณรงค์กิจกรรมในด้านต่าง ๆ ในชุมชนครับ
โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา) | 23 ก.ค. 57
คณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองแม่แตง ร่วมกิจกรรมแห่เทียนวันเข้าพรรษา ณ วัดหนองแม่แตง
โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา) | 23 ก.ค. 57
ขอเชิญร่วมกิจกรรมกีฬาภายในและกีฬาปรองดอง
โรงเรียนไค้นุ่นวิทยาพูน | 23 ก.ค. 57
10 สถานที่สวยงดงามราวกับเทพนิยาย
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) | 23 ก.ค. 57
รอง ผอ.สพป.ชย.๒ ตรวจประเมินติดตามภายใน การประกันคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี | 23 ก.ค. 57
19 ก.ย. 57 ถึง 20 ก.ย. 57 แข่งขันทักษะทางวิชาการระดับเขตพื้นที่ สพป.สกลนคร เขต 3
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ | 22 ก.ค. 57
กิจกรรมวันภาษาไทยวันที่ 29 ก.ค. 57
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ | 22 ก.ค. 57
29 ก.ค. 2557 โรงเรียนวัดยางเอนฯ จัดกิจกรรมวันภาษาไทย
โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์) | 22 ก.ค. 57
รางวัลทางวิชาการเนื่องในงานวันอาสาฬหบูชา ปี พ.ศ. ๒๕๕๗
โรงเรียนบ้านภูตะคาม | 22 ก.ค. 57
ปกิทินปฏิบัติกิจกรรม ภาคเรียนที่ 1/2557
โรงเรียนบ้านบ่อวิน (ลิขิตราษฎร์บำรุง) | 22 ก.ค. 57
เผย แมงมุมแม่หม้ายน้ำตาล พิษแรงกว่างูเห่า แพร่ระบาดใน 20 จังหวัด
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) | 22 ก.ค. 57
สอบราคาซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล | 22 ก.ค. 57
22 ก.ค 57 สโมสรโรตารีพิษณุโลก สำรวจระบบปะปาบาดาล ร.ร บ้านป่ามะกรูด
โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด | 22 ก.ค. 57
21ก.ค 57 ร.รทำ MOU กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด | 22 ก.ค. 57
โรงเรียนยางหล่อวิทยาคารเข้ารับการประเมินห้องสมุดดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2557
โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร | 22 ก.ค. 57
มาตรฐานการศึกษา ของโรงเรียนวัดคลองชัน ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนวัดคลองชัน | 22 ก.ค. 57
มาตรฐานการศึกษา ของโรงเรียนวัดคลองชัน ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนวัดคลองชัน | 22 ก.ค. 57
มาตรฐานการศึกษา ของโรงเรียนวัดคลองชัน ปีการศึกษา 2555
โรงเรียนวัดคลองชัน | 22 ก.ค. 57
เป้าหมาย O-net ปี กศ.2557 เพิ่มร้อยละ 3ของระดับชั้นและนำไปตัดสินผลการเรียน นร.ป.6 ร้อยละ30(70:30)
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ | 22 ก.ค. 57
การอบรมธรรมสัญจร
โรงเรียนอนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) | 22 ก.ค. 57
อีเมล์คุณครู
โรงเรียนคลองใหม่ | 22 ก.ค. 57
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนคลองใหม่ | 22 ก.ค. 57
8 กรกฏาคม 2557 นำนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 ไปร่วมกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์
โรงเรียนบ้านทรงธรรม | 22 ก.ค. 57
ผลการประกวดโครงงานนักเรียน ระดับจังหวัด (ศรีสะเกษ) มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา
โรงเรียนเทศบาล๑ (วัดเจียงอี) | 22 ก.ค. 57
งบประมาณโรงเรียนดีประจำตำบล
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 22 ก.ค. 57
สำรวจหนี้ค่าไฟฟ้า ปี ๒๕๕๖-๒๕๕๗
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 22 ก.ค. 57
การจัดสรรงบประมาณ งบลงทุน
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 22 ก.ค. 57
การประเมินประกันคุณภาพภายใน
โรงเรียนวังทองวิทยา | 22 ก.ค. 57
ขอเชิญศิษย์เก่าทุ่งคลองกระบายร่วมงานคินสู่เหย้า 25 ต.ค. 57
โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง | 22 ก.ค. 57
ปฏิทินนิเทศติดตาม การยกระดับคุณภาพนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนดงบังวิทยา | 22 ก.ค. 57
ชั้นม.2 วันที่ 22 กรกฎาคม 2557
โรงเรียนสุทธิวงศ์ดำรงวิทย์ | 22 ก.ค. 57
กิจกรรมมอบทุนการศึกษา (โครงการระบบช่วยเหลือดูแลนักเรียน)
โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 | 22 ก.ค. 57
โครงการเตรียมภาษาสู่อาเซียน
โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 | 22 ก.ค. 57
ทีมรอสเวิร์ดหนองแม่แตง ได้อันดับที่ 28 และ 63 การแข่งขันแบรนด์ครอสเวิร์ดเกม ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำป
โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา) | 22 ก.ค. 57
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูคนใหม่
โรงเรียนคันโช้งพิทยาคม | 22 ก.ค. 57
การจัดนิทรรศการนักวิทยาศาตร์น้อย
โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ | 22 ก.ค. 57
การอบรมยุวเกษตรน้อย
โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ | 22 ก.ค. 57
ประชุมกรรมการสถานศึกษา
โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก | 22 ก.ค. 57
10 กรกฎาคม 2557 คณะครู นักเรียน โรงเรียนวัดดอนยอ แห่เทียนจำนำพรรษาถวาย ณ วัดดอนยอ
โรงเรียนวัดดอนยอ | 22 ก.ค. 57
ดาว์โหลดเอกสาร ปฏิทินการปฎิบัติงานปี 2557
โรงเรียนกุศลวิทยา | 22 ก.ค. 57
โรงเรียนวัดดอกไม้ รับการตรวจประเมินจาก คณะกรรมการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนวัดดอกไม้ | 22 ก.ค. 57
ขอเชิญประชุมเพื่อยกระดับคุณภาพนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนดงบังวิทยา | 22 ก.ค. 57
รายละเอียดแนบท้ายประกาศสอบราคาซื้อหนังสือ
โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา | 22 ก.ค. 57
ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเรียน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา | 22 ก.ค. 57
การรับสมัครโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ประจำปี 2557
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา | 22 ก.ค. 57
รวมเพลงภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนประถมศึกษา จำนวน 30 เพลง
โรงเรียนคำสายทองวิทยา | 21 ก.ค. 57
Intensive English Camp At Wat Sompouathong School
โรงเรียนวัดสำเภาทอง | 21 ก.ค. 57
Listen..This Will Change Your Life - The Strangest Secret view 3,868,811
โรงเรียนเพาะปัญญา และ โรงเรียนอนุบาลเพาะปัญญา | 21 ก.ค. 57
เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 63
โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค | 21 ก.ค. 57
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 24/609 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th