ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่าเว็บไซต์นี้มีประโยชน์สำหรับผู้เข้าเยี่ยมชมมากน้อยเพียงใด
ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดี
ปรับปรุง
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 02/07/2011
ปรับปรุง 09/04/2014
สถิติผู้เข้าชม 339611
Page Views 402845
ความรู้เกี่ยวกับลูกเสือ
ความรู้เรื่องวุฒิทางลูกเสือ
คำกล่าวรายงานวันวชิราวุธ
การทำความเคารพของลูกเสือ
ระเบียบวินัยในกองลูเสือ
คติพจน์และความหมาย
ขนาดของป้ายถือเดินสวนสนาม
เอกสารทางลูกเสือ
ผู้ให้กำเนิดลูกเสือโลก
พระราชบิดาลูกเสือไทย
ที่มาของการจับมือซ้ายของลูกเสือ
แนวปฏิบัติการเดินสวนสนาม
เครื่องหมายหมู่ลูกเสือสามัญ
ขนาดของไม้ถือผู้บังคับญัญชาลูกเสือ
คำกล่าวให้โอวาทวันสถาปนาฯ
ห้องเรียนครูสมหมาย
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
แบบแปลนเครื่องร่อนบินนาน
ขั้นตอนการประดิษฐ์เครื่องร่อน รุ่น NKB 2545
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
นานาสาระ
ใบงานวิทยาศาสตร์ ป.1
คำกล่าวรายงานวันสุนทรภู่
ทดสอบระบบย่อยอาหาร
การอบรมเป็น Admin ของโรงเรียน
ระเบียบแข่งจรวดขวดน้ำ 2556
เรื่องแม่ถูกทอดทิ้ง
การจัดซื้อแบบใหม่
เยี่ยมบ้านนักเรียน
ชิ้นงานสายใยอาหาร
แบบฝึกคิดวิเคราะห์ ที่ 1
แบบฝึกการหารเบื้องต้น
วีดีโอสถานะของสสาร จาก สสวท.
วีดีโอการเปลี่ยนสถานะของสสาร สสวท.
วีดีโอปฏิสัมพันธ์ดวงอาทิตย์ โลก ดวงจันทร์ สสวท.
วีดีโอ การเกิดอุปราคา
แบบทดสอบวิทย์ตามตัวชี้วัด
ขั้นตอนการประดิษฐ์เครื่องร่อน รุ่น NKB 2545
ขั้นตอนการประดิษฐ์เครื่องร่อน รุ่น NKB 2545

1 เตรียมไม้ตีนเป็ดที่เราทำเป็นแผ่นที่มีความหนาประมาณ 1 เซนติเมตร ให้ยาวกว่า 50 เซนติเมตร

2. เลื่อยไม้ให้มีความหนาประมาณ 4 มิลลิเมตร (ดังภาพ) เพื่อทำลำตัว
3. จะได้ไม้ขนาด 10 x 4 mm. มีความยาวไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร และยาว ไม่น้อยกว่า 14 เซนติเมตร อย่างละ 1 ชิ้น (ดังภาพ)
4. นำไม้ที่จะทำลำตัวและะส่วนหัวของเครื่องร่อน มาถูกับพื้นปูนซีเมนต์ หรือกระดาษทรายเพื่อให้มีความหนา 3 มิลลิเมตร ทั้ง 2 ชิ้น

ตัดลำตัวเของเครื่องร่อนให้มีความยาว 45 เซนติเมตร และส่วนหัว 14 เซนติเมตร ติดด้วยกาวตราช้างเข้าด้วยกัน (ดังภาพ)

อีกภาพครับ
ความหนาของลำตัวเครื่องร่อนครับ
6. นำส่วนอกของเครื่องมาติด ซิ่งทำด้วยโฟม หรือจะทำจากไม้ตีนเป็ดก็ได้ ความหนาเท่ากับลำตัวและความยาวเท่ากับความกว้างของปีกซึ่งจะนำมาติดทีหลัง เวลาติดให้ติดด้วยกาวตราช้างปรับให้พอดี
อีกภาพ
รอขั้นตอนต่อไป เกี่ยวกับการติดปีกเนื่องจาก ยังไม่มีโฟมอัด 3 มิลครับ โรงเรียนอยู่ไกลเมืองและบางอำเภอก็หาซื้อไม่ได้
โรงเรียนบ้านนาข่า  หมู่ที่ 1  ตำบลนาข่า  อำเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม  44120
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 
ติดต่อโรงเรียน  โทรศัพท์ 043-991-476   E-mail. smsut@hotmail.com