ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่าเว็บไซต์นี้มีประโยชน์สำหรับผู้เข้าเยี่ยมชมมากน้อยเพียงใด
ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดี
ปรับปรุง
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 02/07/2011
ปรับปรุง 09/04/2014
สถิติผู้เข้าชม 340310
Page Views 403585
ความรู้เกี่ยวกับลูกเสือ
ความรู้เรื่องวุฒิทางลูกเสือ
คำกล่าวรายงานวันวชิราวุธ
การทำความเคารพของลูกเสือ
ระเบียบวินัยในกองลูเสือ
คติพจน์และความหมาย
ขนาดของป้ายถือเดินสวนสนาม
เอกสารทางลูกเสือ
ผู้ให้กำเนิดลูกเสือโลก
พระราชบิดาลูกเสือไทย
ที่มาของการจับมือซ้ายของลูกเสือ
แนวปฏิบัติการเดินสวนสนาม
เครื่องหมายหมู่ลูกเสือสามัญ
ขนาดของไม้ถือผู้บังคับญัญชาลูกเสือ
คำกล่าวให้โอวาทวันสถาปนาฯ
ห้องเรียนครูสมหมาย
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
แบบแปลนเครื่องร่อนบินนาน
ขั้นตอนการประดิษฐ์เครื่องร่อน รุ่น NKB 2545
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
นานาสาระ
ใบงานวิทยาศาสตร์ ป.1
คำกล่าวรายงานวันสุนทรภู่
ทดสอบระบบย่อยอาหาร
การอบรมเป็น Admin ของโรงเรียน
ระเบียบแข่งจรวดขวดน้ำ 2556
เรื่องแม่ถูกทอดทิ้ง
การจัดซื้อแบบใหม่
เยี่ยมบ้านนักเรียน
ชิ้นงานสายใยอาหาร
แบบฝึกคิดวิเคราะห์ ที่ 1
แบบฝึกการหารเบื้องต้น
วีดีโอสถานะของสสาร จาก สสวท.
วีดีโอการเปลี่ยนสถานะของสสาร สสวท.
วีดีโอปฏิสัมพันธ์ดวงอาทิตย์ โลก ดวงจันทร์ สสวท.
วีดีโอ การเกิดอุปราคา
แบบทดสอบวิทย์ตามตัวชี้วัด
ระเบียบว่าด้วยการลา 2555
ระเบียบว่าด้วยการลา 2555
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 234.99 KB
โรงเรียนบ้านนาข่า  หมู่ที่ 1  ตำบลนาข่า  อำเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม  44120
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 
ติดต่อโรงเรียน  โทรศัพท์ 043-991-476   E-mail. smsut@hotmail.com
>>